Företag

  1. Bli ett barnvänligt och hållbart företag!

    Att ta ansvar för barns rättigheter är att ta ansvar för framtiden och därmed vara hållbar. Rädda Barnen hjälper företag implementera barnrättsprinciperna i sin kärnverksamhet.

  2. Var med oss på resan mot På Lika Villkor

    Alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. För det krävs långsiktiga partnerskap för hållbara lösningar. Du kan vara med att skapa denna samhällsförändring.

  3. Bli Katastrofpartner

    När en katastrof slår till är det viktigt att vi kan vara snabbt på plats för att rädda fler liv. Som katastrofpartner säkerställer du att resurserna och kapaciteten finns redan innan.


100 miljoner människor av Kinas arbetskraft är 80- och 90-talister. Att förstå den nya generationen arbetare är nyckeln till framgång för företag som har verksamhet eller leverantörer i Kina. Rädda Barnens CSR-center i Kina hjälper företag med de sociala utmaningarna i Kina när det gäller barns rättigheter och har utvecklat flera praktiska verktyg och utbildningar för detta.

Till toppen

Årets julklapp: INGENTING

Företag: Köp gåvobevis till kunder och anställda. Eller ge en gåva här.

Expertkunskap om Kina

Rädda Barnens CSR-center i Kina ger företag kunskap om hur deras kärnverksamhet påverkar barns situation i landet och specifikt i deras leverantörsled. Centret ger råd, utbildningar och utvecklar program för hur företag kan ta sig an utmaningarna.

Katastrofinsatser just nu

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Tyck till

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners