Tillsammans gör vi världen bättre

Att ta ett större socialt ansvar och verka för ett mer hållbart samhälle är en självklarhet för företag idag.

Att ta socialt ansvar stärker företagets varumärke, men det är även viktigt i det interna arbetet.

Företag med en värdegrund och ett ansvarsfullt ledarskap attraherar engagerade medarbetare. Och engagerade medarbetare gör ett bättre jobb - det handlar med andra ord om Return on Investment.

Till toppen

Clas Ohlson stöder förskoleprojekt i Nepal

Tack vare Clas Ohlson har fler än 8 500 barn i Nepal fått tillgång till bra förskolor utan våld.

Företags riktlinjer för barns rättigheter

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har lanserat riktlinjer som hjälper företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. 

Kontakta oss så får du veta mer om hur ditt företag kan implementera Barnrättsprinciperna. 

Här kan du läsa mer om Barnrättsprinciperna.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners

Axfood IKEA Vinge
Accenture Santa Maria GodFond
Swedbank Robur Postkodlotteriet Clas Ohlson
GodEl Skandia