Ge en julgåva

Skänk en julgåva till Rädda Barnens arbete för barn i utsatta situationer i Sverige och hela världen.

Pengarna används där behoven är som störst i vår kamp för barns rättigheter.

Välj belopp

Belopp

(Lägsta belopp är 50 kr)

Välj betalsätt

Kortbetalning
Direktbetalning

Din adress

* obligatoriska fält

Till toppen

Så används pengarna

Rädda Barnen arbetar för att förbättra livet och framtiden för barn, i Sverige och i världen. De penninggåvor vi får används där vi bedömer att de gör största möjliga nytta i vårt arbete. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vårt 90-konto garanterar att pengarna används på ett effektivt och bra sätt.

Under 2013 gick 11 procent av våra kostnader till administration. Resterande gick till vårt arbete för barns rättigheter.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners