Om Rädda Barnen

Inget barn ska behöva fara illa. På Rädda Barnen stöder vi barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi väcker också opinion för barns rättigheter.

 

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Vi är politiskt och religiöst obundna.

Vad gör vi?

Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer.

Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

Vi arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar våra medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan.

Ute i världen arbetar vi med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går vi in med akuta livräddande insatser, samtidigt som vi även där arbetar långsiktigt.

Varför behövs vi?

Det finns över 2 miljarder barn i världen. Livsvillkoren för dessa barn skiljer sig markant åt. Utsatta barn finns såväl i de fattigaste länderna i världen som i länder som på många sätt är trygga och bra att växa upp i. I Sverige lever till exempel ett skrämmande stort antal barn i fattigdom. 

Under de senaste åren har många förändringar till det bättre skett, förändringar som vi har varit med och bidragit till. Till exempel har dödligheten bland barn under fem år minskat och antalet barn som går i skolan har ökat.

Men mycket återstår, och vi fortsätter kampen för att barn runt om i världen och här hemma i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Hur åstadkommer vi resultat?

För att få varaktiga resultat arbetar vi på flera olika plan.

Vi samlar in fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn.

Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter.

Läs mer om vår Verksamhetsinriktning för perioden 2013–2016.

  Till toppen

Vårt arbete i Sverige

Sverige är för de flesta ett bra land att växa upp i. Men inte för alla. Vår kamp för alla barns rättigheter pågår på många fronter.

Årsrapport

Här hittar du våra årsredovisningar med verksamhetsberättelser och hållbarhetsredovisningar.

Vårt arbete i världen

Världen över kämpar vi på Rädda Barnen för alla barns rätt att gå i skolan, att skyddas mot våld och övergrepp, till mat och sjukvård och att få göra sina röster hörda.

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners