Koncernredovisning

Rädda Barnen äger 100 % av aktierna i Rädda Barnens ServiceAktiebolag och 100 % av aktierna i Rädda Barnen välfärd AB. Bolagens omsättning (inkl dotterbolag) uppgår till 11,8 mkr (8,7 mkr) att jämföra med Rädda Barnens verksamhetsintäkter 1 214,4 mkr (1 185,5 mkr) varför ingen koncernredovisning upprättas.