Utbildning för alla barn

Alla barn har rätt till utbildning. En inkluderande utbildning är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande.

Vi kämpar för att nå de barn som traditionellt inte har haft tillgång till utbildning, till exempel barn med funktionsnedsättning, barn från etniska minoritetsgrupper, barn i migration och barn som lever i fattigdom.

För att skapa en inkluderande utbildning krävs ofta stora förändringar på skolorna, bland annat vad gäller attityder, utlärningsmetoder, policys och tillgänglighet. Vi strävar efter utbildningssystem där alla barn - oavsett kön, språk, förmåga, religion och nationalitet - får lära sig sida vid sida med sina klasskamrater samtidigt som de får individuellt stöd utifrån sina behov.

Carissa är 10 år gammal och bor i Filippinerna. Hennes mamma April har alltid vetat att Carissa är annorlunda men eftersom de inte haft råd med undersökning och behandling har Carissa inte kunnat få en diagnos, förrän alldeles nyligen. Efter att ha flyttat till en större stad nära huvudstaden Manila och kommit i kontakt med Rädda Barnen där, kunde Carissa diagnosticeras med cerebral pares och få specialutbildning i en skola som ingår i Rädda Barnen-projektet KASALI. KASALI arbetar kapacitetsbyggande med lärare och lokala myndigheter för att skydda och inkludera barn med funktionsnedsättning, från tidig barndom och upp i grundskolan.

Hon visar stolt upp skolarbetet för sin bror när hon kommer hem och sen hjälper de varandra med läxan.

Nu lär sig Carissa nya saker varje dag, sådant som April inte trodde var möjligt för sin dotter. 

Hon har alltid sin skolväska med sig, till och med hemma, och ser verkligen fram emot att gå till skolan varje dag.

KASALI är ett av många Rädda Barnen-projekt för inkluderande utbildning som bedrivs med stöd av IKEA Foundation, och har sedan 2014 hjälpt fler än 500 barn med funktionsnedsättning att börja skolan i Filippinerna. Projekt bedrivs även i Bangladesh, Kambodja, Kina, Indonesien, Kosovo,
Myanmar och Vietnam.