Det handlar om kärlek

En av sex elever i årskurs nio lever med begränsningar i sin vardag till följd av hedersrelaterat förtryck.[1] Det är främst flickor som kontrolleras, mer och mer ju äldre de blir, men även pojkar påverkas av dessa normer.

Rädda Barnen arbetar för att unga ska känna till sina rättigheter och veta vart de ska vända sig för att få hjälp. Under 2018 nådde vi 9000 barn med våra skolveckor och hade i snitt 20 000 unika besökare varje månad på sidan dinarattigheter.se.

Skolveckor med polis och socialtjänst

Rädda Barnen organiserar skola, polis, socialtjänst och ideella organisationer till gemensamma skolveckor för att prata med barn om deras rättigheter. Jordanos Kiflemariam arbetar mot hedersrelaterat förtryck på Rädda Barnen och berättar om en av de 31 skolveckor som vi arrangerade under året.

Vi besökte klassrummen och höll i en dialog om barns rättigheter. En övning som var uppskattad var Heta stolen. Vi satt i en ring med eleverna och representanter från polis och socialtjänst. Det gick ut på att en person säger ett påstående som till exempel ”Det är fel att en förälder slår sitt barn” eller ”Det är viktigt att ens familj gillar den man är tillsammans med” och om man håller med så byter man stol.

Övningen gav möjlighet till reflektion och samtidigt kunde poliserna och socialsekreterarna direkt kommentera och svara på frågor om vad som är lagligt och vilken hjälp man kan få. 

Att polisen var där och medverkade tyckte jag gjorde en trygg miljö, och de var trevliga samt att jag fått tid att få svar på saker jag alltid undrat.

Flera elever uttryckte att skolveckorna gav dem nya kunskaper om sina rättigheter.

Det var mycket bra för att allt dom sa handlade om många på våran skola och det kanske hjälper dom lite i framtiden.

Digital plattform och stödchatt

Rädda Barnen har sett att de myndigheter som ska säkra barns rättigheter behöver samarbeta närmare. Skolveckorna främjar dessa relationer och vi har dessutom utvecklat en digital plattform för lokal samverkan. På så sätt skapar vi förutsättningar för att förändringen drivs lokalt även när vi inte är på plats. Dessutom kan ungdomarna fortsätta dialogen med Rädda Barnen genom att chatta med oss på vår stödchat.

Vi chattade med knappt 200 unga under 2018, framförallt om begränsningar i vardagen men också om våld och rädsla över att bli bortgift. Vi lyssnar på barnen och lotsar dem vidare till rätt hjälp.

[1] Baianstovu, R. Strid, S, Cinthio, H. Särnstedt, E. och Enelovid, J. (2018). Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - en kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018.


[1] Baianstovu, R. Strid, S, Cinthio, H. Särnstedt, E. och Enelovid, J. (2018). Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - en kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018.