Intressenter och väsentlighetsanalys

Rädda Barnen är en demokratisk organisation. Medlemmarna har en kontinuerlig dialog med varandra och med våra övriga intressenter. Det är nyckeln till att vi ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Genom dialogen med Rädda Barnens intressenter kan vi förstå vad de tycker är viktigast att vi fokuserar på i vårt hållbarhetsarbete. Det rör sig om en löpande dialog med olika samhällsaktörer som påverkar barns liv och utveckling.

Tillsammans för en hållbar utveckling!

Rädda Barnens främsta intressenter är:

  • barn
  • medlemmar
  • företag
  • allmänhet
  • privata givare
  • institutionella givare
  • anställda
  • civilsamhällesorganisationer
  • offentlig sektor med ett ansvar för att tillgodose barns rättigheter

För att få en rättvisande bild i årets rapport av vad våra intressenter tycker är viktigt har vi bland annat utgått från tidigare års väsentlighetsanalys. Vi utvärderar denna kontinuerligt och ser över om den fortfarande stämmer. Resultatet är en lista på de viktigaste frågorna eller ämnena, som bildar ramen för vårt hållbarhetsarbete. Under avsnitten längre ner om hållbarhetsaspekterna socialt ansvar, ekonomiskt ansvar samt miljöansvar beskriver vi hur vi arbetar med respektive ämne.