Tack till våra partners!

I partnerskap med företag kan vi skapa bättre förutsättningar för fler barn, både genom värdefullt stöd till våra utvecklingsprojekt och via företags värdekedjor.

Våra huvudpartners engagerar sig långsiktigt tillsammans med oss i arbetet för barns rättigheter.

Tillsammans uppnår vi viktig skillnad för barn, i Sverige och i världen, och arbetar samtidigt mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Stort tack för fortsatt samarbete!