Årsredovisning

Sammanställning av Rädda Barnens förvaltning och räkenskaper för 2020.

Här hittar du årsredovisningen 2020

Ladda ner PDF