Utökad stödchatt för unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck

Tidigt under Coronakrisen förstod vi att unga som lever med hedersrelaterat våld och förtyck påverkas hårt. Under året har vi därför växlat upp vårt arbete för att stötta de som drabbats, bland annat genom att tredubbla öppettiderna i vår stödchatt ”Kärleken är fri”.

Vi kände efter pandemins utbrott en stark oro att de som lever under hedersförtryck och våld skulle komma att begränsas och kontrolleras ytterligare av familj och släkt. Många unga läser på gymnasienivå och har under året haft digital undervisning, vilket har inneburit mer tid i hemmet. 

Mycket pekar på att det är svårt att veta hur många som utsätts för hedersförtyckande normer i Sverige. I Sverige svarar 70 000 ungdomar i åldern 16-25 år att de upplever begränsningar i fråga om vem de kan välja som partner, medan 8 500 ungdomar riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

”Jag vill så gärna gå och bada med mina kompisar. Känna att jag är som alla andra. Men jag har inte ens en baddräkt eller en bikini”, skriver Laila*

Vi har sedan 2015 bedrivit en stödchatt- stödmejlsverksamhet gentemot unga som heter ”Kärleken är fri”. Där kan unga berätta anonymt om hur det är att leva under hedersrelaterat våld och förtyck.

Våld i hemmet ökat samtalsämne

Unga i chatten berättade att de upplever tiden under pandemin som svårare än tidigare. De fönster av frihet de tidigare haft har helt eller delvis tagits ifrån dem.

”Om jag går emot min mamma hotar hon med att ta livet av sig”, berättar Rebecca*

Kärlek fortsatte att vara det absolut vanligaste ämnet vi pratade om i chatten. Men under Covid-19-krisen blev våld i hemmet ett av de vanligaste samtalsämnena.

”Pappa satte upp en hasp utanför min dörr. Så nu kan jag inte lämna rummet utan att någon öppnar för mig”, berättar Alice*.

Många unga som vänder sig till chatten eller mejlen har erfarenheter av vuxna eller närstående som inte lyssnar, vuxna som kränker, hotar eller inte förstår deras utsatthet. De behöver få prata med oss flera gånger, innan de känner förtroende, vågar och klarar av att prata om det som är svårt. Vi har anledning att tro att våld och svårare situationer därför är vanligare än vår statistik visar. Att 14 procent av Samtalen under 2020 handlade om våld är allvarligt och anmärkningsvärt.

Nära tredubblade öppettider

När pandemin bröt ut utökade vi vårt arbete enormt under perioden mars till juli 2020. Vi nära tredubblade öppettiderna i chatten och våra frivilla fick stöd av Rädda Barnen-personal med socionom, beteendevetar- och psykologbakgrund under vardagarna. Vi hade för första gången också öppet under sommarlovet. Under hösten växlade vi ner från vårens bemanning man hade fortsatt utökade öppettider jämfört med tidigare år.

Vi tog emot hela 953 samtal under 2020 jämfört med 550 2019 - att växla upp och mobilisera verksamheten var helt avgörande för att kunna stödja alla de barn som kontaktade oss.

Flera unga vuxna i chatten

Samtal med barn i gymnasieåldern och unga vuxna ökade. Det beror mycket på den utsatthet just den åldersgruppen upplever under pandemin. Under coronakrisen är 30 procent a samtalen med personer över 18 år, tidigare har ungefär 20 procent av samtalen varit med unga vuxna. Tyvärr vet vi inte hur gamla hälften av alla som väder sg till oss är, eftersom att det är frivilligt att uppge sin ålder i chatten.

Länk till rapporten: Allt jag inte får göra