Medlemmarna har ordet

Rädda barnens medlemmar ger generöst av sin tid för att vara med och göra skillnad i barns liv. Vi frågade några utvalda medlemmar om året som gått.

Anders Lindqvist, Linköping

Vad skulle du säga till någon annan som överväger att bli medlem i Rädda barnen?

Inom Rädda barnen har du möjlighet att konkret kunna påverka barns situation till det bättre. Med Rädda barnen som identitet ökar vi tillsammans våra möjligheter att få gehör och skapa samarbeten, som förbättrar barns uppväxtvillkor. Med Barnkonventionen i ryggen stärks ytterligare våra utsikter att lyckas.

BrittMarie Windemo, Söderhamn

Vilket är det främsta skälet till att du är medlem i Rädda barnen?

I Rädda barnen kan vi vara en stark röst för barnen. En röst som är trygg, trovärdig och balanserad och som når fram till både barnen, föräldrarna, samhällsmedborgarna och beslutsfattarna. Det känns varmt i hjärtat att få vara en del i en sådan rörelse och att få bidra efter förmåga.

Mehrnaz Taklif, Järvastaden Sundbyberg

Vad är du mest stolt över att ha uppnått tillsammans med Rädda barnen under 2020?

Trots ett år med pandemi har ett fantastiskt samarbete mellan lokalföreningar, volontärer, medlemmar och kansliet visat att vi aldrig glömt bort syftet till varför vi alla tagit på oss de olika roller som vi valt. Vi har inte stått stilla, utan vi har haft ett mål och anpassat oss efter förutsättningarna och genomfört sommar-aktiviteter, erbjudit mötesplatser och gett studiestöd.