Vi tar reda på vad barn och unga faktiskt vill och behöver

En central del av barnkonventionen handlar om barns rätt att bli hörda. Ändå frågar vuxna sällan barn och unga vad de faktiskt vill och behöver. Fr att ge barnen en röst har vi utvecklat metoden ”Young voices”

Young voices går ut på att undersöka hur barns rättigheter efterlevs i praktiken, genom undersökningar och fokusgrupper med avstamp i barnkonventionen. Barnen får en chans att ta upp frågor som berör dem: som till exempel problem med otrygghet i skolan, oro för att bli mobbad. Oro över stress eller över att inte ha råd att gå i skolan.

Metoden har spridits vidare och använts ibland annat Kosovo, Litauen, Mongoliet, Albanien, Peru och Armenien. Hittills har mer än 40 000 ungdomar världen över hörsammats.

Barnen drabbas hårt i klimatkrisen

Under 2019 och 2020 ville vi undersöka hur barn upplever klimatkrisen. Antalet naturkatastrofer i världen har fördubblats de senaste 20 åren, och barnen är uppenbart de som drabbas hårdast i klimatkrisen.

Förra året genomförde Rädda barnen Young voices- undersökningar med tema klimat i Vietnam, El Salvador och i Zambia. Undersökningen i Zambia besvarades av skolelever mellan 10-16 år, och 1200 barn varav hälften flickor och hälften pojkar deltog.

I Zambia är stora delar av befolkningen beroende av jordbruk och riskerar både uppehälle och liv när klimat och väder blir allt mer extrema och mindre förutsägbara. Samtidigt gör klimatförändringarna att det blir ännu svårare att bekämpa fattigdom. Många barn tvingas pausa eller avsluta sin skolgång när familjens försörjningsalternativ blir allt färre.

Nära hälften av barnen oroliga för ohälsosam miljö

Resultaten visar att klimatförändringarna på djupet påverkar barns verklighet och framtidstro. 46 procent av barnen var oroliga över att deras miljö är ohälsosam när det gäller luftkvalitet, vatten, förgiftningar i marken eller naturen nära dem. 1 av 5 barn ände sig ofta eller ibland ledsna eller oroliga över matbrist, översvämningar, torka, att växter eller djur ska dö, över naturområden. Föroreningar av vatten eller mark. Överkonsumtion och slöseri med naturresurser.

Nära två tredjedelar av barnen sa att deras framtida liv kommer att vara annorlunda jämfört med sina föräldrars liv på grund av klimatförändringar. Därtill sa mer än hälften av barnen att de är oroliga att vuxna inte gör tillräckligt för att hantera klimatförändringarna och miljöproblemen.

Barnens röster ligger till grund för vår verksamhet

Rapporten lanserades i november 2020, och spreds i både traditionella och sociala medier. Bland annat bjöds Rädda barnen in till Zambias största nyhetsprogram för att berätta om resultaten.

Rapporten är unik i sitt slag och ger många viktiga slutsatser om barn villkor i Zambia. Den ger oss nyckelinsikter om vad barnen själva vill, och resultaten ligger därför till grund för vår verksamhet i landet flera år framöver. Genom lanseringen av rapporten kan vi även påverka beslutsfattare att få upp barns röster och rättigheter på agendan, vilket blir särskilt aktuellt inför valet i Zambia 2021.

Här kan du ta del av alla Rädda barnens Young voices rapporter: Rapporter Young voices