Barnaråd sprider kunskap för att skydda barn

Amina bor på Zanzibar och engagerar sig för barns rättigheter i ett av de barnaråd som Rädda Barnen stöder. Nu vill hon utbilda sig till barnrättsadvokat.

Amina bor på Zanzibar i Tanzania. Hon engagerar sig för barns rättigheter och mot våld genom ett nätverk av barnaråd, som Rädda Barnen stöder. Det drivs av barn och består av barn i mer än 250 byar. Här kan barnen diskutera frågor som berör barn och arbeta för en förändring.

Barnaråden informerar människor på landsbygden om barns rättigheter och hur viktigt det är för samhället att vuxna tar ansvar för att barns rättigheter ska respekteras av alla.

Amina berättar att barn har låg medvetenhet om sina rättigheter och är ofta rädda för att rapportera när de utsätts för någon form av våld så som aga och sexuella övergrepp. Både kvinnor och barn utsätts för diskriminering och våld och det krävs stora ansträngningar för att bekämpa det.

– Barnaråden är mycket viktiga i kampen mot våld, barnäktenskap och graviditeter bland unga flickor, säger hon.

Aminas pappa Makame stöder dotterns engagemang. Det var efter att han fått veta att det fanns barnaråd i deras by som han pratade med Amina och hennes syskon och tog med dem dit.

– Jag har suttit i barnarådet i några år nu och har lärt mig så mycket. Här får vi barn en chans att lära oss om våra rättigheter och prata om frågor som berör oss, säger Amina som tycker att det gjort henne starkare.

Amina har besökt skolor för att utbilda barn om sina rättigheter och berättat var de kan rapportera våld. De har också utbildat föräldrar om vikten av att skydda barn.

Våld mot barn förekommer i hemmet, i skolor och på andra platser, konstaterar hon. Jag är tacksam att mina föräldrar stöttar mig och att Rädda Barnen utbildar oss i barns rättigheter.

Amina drömmer om att bli barnrättsadvokat och hoppas på en ljusare framtid för sig själv och hennes tjejkompisar på Zanzibar. Hon vill påverka regeringen att verkligen genomföra de lagar som finns för att straffa dem som misshandlar barn.