Hållbarhetsrapport

Rädda Barnens kärnverksamhet handlar om hållbarhet. Vårt bidrag till en hållbar utveckling handlar främst om social hållbarhet eftersom vi arbetar med barns rättigheter. Vi ställer höga krav på varandra och på alla våra samarbetspartners när det gäller hållbara strategier. Då är det också självklart för oss att leva som vi lär. Därför strävar vi efter att, steg för steg, förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Ladda ner Hållbarhetsrapporten

Ladda ner PDF