Om Årsrapporten

Rädda Barnens integrerade årsrapport över verksamheten 2020 består av tre delar; årsredovisning, effektrapport och hållbarhetsrapport.

Årsredovisningen

Här kan du läsa om Rädda Barnens grundläggande idéer och om organisationen, få information om det ekonomiska utfallet och en analys av vad som påverkat organisationen det senaste året.

Effektrapporten

berättar om Rädda Barnens resultat för barn, genom berättelser och kvantitativa data.

Hållbarhetsrapporten

beskriver hur Rädda Barnen ser till att verksamheten är långsiktigt hållbar och hur vi arbetar för att ta socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar.

 

Produktion
Rädda Barnen 2021

Projektledning 
Josefin Dufbäck

Skribent
Frida Willén

Grafik
Henrik Nordgren, Rädda Barnen och Rickard Söderström, TT

Fotografier
För information rörande fotograf och upphovsrätt där fotografen inte är angiven vid bild. Se nedladdningsbar PDF.

Namnen på några av de barn och föräldrar som vi har intervjuat kan ha ändrats för att skydda deras identitet.