Tryggare tillsammans

Som världens ledande barnrättsorganisation har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att säkerställa en trygg och säker verksamhet för barn har vi skapat Tryggare Tillsammans - utbildning, policys, rutiner och metoder.

 

Som barnrättskämpar tar vi ansvar för att fråga, se, prata med barn om det som är svårt. Genom att agera när vi ser brister och incidenter i vår och andras verksamheter bidrar vi till att fler barn får möjlighet att känna sig trygga där de är.

Tryggare Tillsammans är en del av Rädda Barnens globala arbete kring Child Safeguarding. Inom Child Safeguarding finns ett regelverk och en ambition som alla medlemsländer och Internationella Rädda Barnen strävar mot. Som ett led i detta arbete arbetar vi med Tryggare Tillsammans som innefattar policy, riktlinjer och rutiner men lika viktigt är att vi har en kultur där vi är öppna för att se brister och göra något åt dem. Alla som på något sätt representerar Rädda Barnen omfattas av Tryggare Tillsammans. Vi i Rädda Barnen ska göra allt som står i vår makt för att verksamheten ska vara trygg och säker för barn.

Rädda Barnens verktyg

Tryggare Tillsammans handlar om att öka medvetenheten kring risker, arbeta förebyggande, att rapportera när vi ser brister och incidenter i vår verksamhet samt agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn. Som stöd i detta arbete finns primärt webbutbildningen Tryggare Tillsammans och Policyn Tryggare Tillsammans – en trygg och säker verksamhet för barn.

Gör utbildningen här!

Informationsmaterial

Här kan du ta del av olika material som används i våra olika verksamheter för barn. De ger dig som nyfiken medmänniska och aktiv medlem vägledning för mötet med barn.

• Tryggare Tillsammans – tankar och tips
• Trygga Vuxna Trygga Barn
• Tryggare Tillsammans – 6 språk
Policy och Riskbedömning
• Policy på engelska

Inspireras

Tryggare Tillsammans är ett en policy, utbildning och riktlinjer. Men lika stor del handlar om förhållningssätt, kultur och attityder. Tryggare Tillsammans är en lärande process. Där Rädda Barnen och andra aktörer alltid kan bli bättre på att skapa trygga rum och miljöer för barn.

Här finns exempel på inspirationsmaterial.

Till toppen

Gör utbildningen här!

Om du vill komma till utbildningen, klicka här.

Här nedan finns informationsmaterial att ladda ner

Polisens belastningsregister

Här hittar du en blankett för dig som behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister. Fyll i blanketten och skicka den till polismyndigheten.

Är du en aktiv medlem?

Mer information finns på medlemssidorna om lokala kontaktpersoner och fler verktyg som stöd för dig i ditt lokala arbete. Du måste ha ett inlogg för att kunna se våra medlemssidor.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners