Är du en filantrop?

Vi erbjuder dig en möjlighet att investera i framtiden med oss

Oavsett om du vill engagera dig i kampen mot hedersvåld i Sverige, eller om du vill investera i våra program för utbildning i Afrika, kan vi visa upp verksamheter som ger effekt för barn.

Vi är särskilt intresserade av att samarbeta med dig som vill:

  • engagera dig långsiktigt i Rädda Barnens arbete och kan bidra med din kompetens och sina nätverk, och som
  • är intresserad av innovativa investeringar, där vi utforskar nya lösningar på utmaningarna som möter barn och unga, och där vi hittar finansiella lösningar med flera olika partners.

Genom personlig kontakt, löpande återkoppling och inbjudningar till event och nätverkande kan du engagera dig på den nivå som passar dig. I alla våra program är resultatet och den långsiktiga effekten för barn helt avgörande.

Låter det intressant?

Jag som ansvarar för filantropi och stora gåvor på Rädda Barnen heter Carl von Essen. Hör av dig direkt till mig på carl.von.essen@rb.se så inleder vi en dialog.

Vårt fokus för barn internationellt

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har verksamhet i 120 länder, och arbetar globalt med fyra strategiska programområden som årligen når hundratals miljoner barn. De fyra områdena kompletterar varandra och är centrala för barns rättigheter och utveckling:

  • En hälsosam start i livet – vi bidrar med hälsovård av god kvalité, såsom vaccinationer och projekt för reproduktiv hälsa, samt nutritionsprogram för att säkerställa barns överlevnad och utveckling.
  • Trygg återgång till skolan – vi säkerställer utbildning för pojkar och flickor av god kvalité under säkra former, och påverkar myndigheter så att de tar sitt ansvar för barns utbildning och välmående i skolan.
  • Frihet från våld – vi erbjuder stöd till barn drabbade av väpnad konflikt och våld i nära relationer, inklusive barnäktenskap och hedersvåld, och vi påverkar myndigheter för att stärka barns skydd mot våld.
  • Trygghetssystem och motståndskraft – Vi stöder familjer med kontant- och voucherprogram, och vi påverkar myndigheter så att de genomför en barnvänlig klimatpolitik samt inför välfärdssystem som stärker barns rättigheter.  

Genom att matcha finansiering från bland annat EU och FN-systemet kan man som privat finansiär få stor utväxling på sina gåvor. En privat gåva kan leda till att vi säkrar ett FN-bidrag som är 10 gånger så stor.

Vårt fokus för barn i Sverige

I Sverige arbetar vi för att de barn som har det svårast ska få bättre förutsättningar. Därför prioriterar vi barn i socioekonomisk utsatthet, barn utsatta för våld och barn i migration. Vi gör det bland annat genom att fokusera på psykisk hälsa, på att barn ska må bättre. Just nu söker vi särskilt finansiering och partners inom dessa fyra verksamheter:

  • Programmet På Lika Villkor: Vi stärker engagemang, delaktighet och inflytande bland unga i socioekonomiskt utsatta områden i bland annat Stockholm, Göteborg och Borlänge. Vi ordnar till exempel gruppaktiviteter som Tjejforum och Killforum och arrangerar sommaraktiviteter så att unga får en chans till en rolig och trygg sommar. 
  • Centrum för stöd och behandling: Våra psykologer erbjuder behandling i Stockholm, Göteborg och Malmö för barn och unga som har utsatts för våld och övergrepp, och hjälper dem att hitta strategier för att läka och kunna se framåt.
  • Meningsfull fritid: Vi ökar tillgången till fritidsaktiviteter för barn i socioekonomisk utsatthet så att fler barn får en meningsfull och jämlik fritid. Vi ordnar fritidsaktiviteter i bland annat Gävle och Malmö och utbildar idrottsföreningar i hur de kan jobba mer inkluderande.
  • Hedersvåld: Vi stöder unga som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck genom att driva Sveriges enda stödchatt om hedersförtryck. Vi arbetar också förebyggande genom att utbilda föräldrar i barns rättigheter, påverka politiker och ordna skolveckor där hedersrelaterade frågor diskuteras.

Frågor och svar

I våra samarbeten utgår vi från att kombinera dina önskemål och våra verksamhetsmål för att skräddarsy ett partnerskap som bidrar till långsiktiga effekter för barn. Genom personlig kontakt, löpande återkoppling och inbjudningar till event och nätverkande kan du engagera dig på den nivå som passar dig.

Filantroper kan stötta alla typer av verksamheter som vi jobbar för, både i Sverige och internationellt. Du kan välja om du vill ge en gåva som går till hela verksamheten eller investera i ett särskilt projekt eller geografiskt område.

Vi arbetar mycket med effektmätning i alla våra verksamheter och som filantrop får du regelbunden återkoppling på hur verksamheten utvecklas.

Ett samarbete med Rädda Barnen passar för dig som brinner för barns rättigheter och vill påverka framtiden för barn. Som givare får du kontakt med Rädda Barnens arbete genom olika möten och evenemang där du kan se och känna att du verkligen bidrar.