Förändring för barn i Kina med hjälp av fotografi

Till hösten är det många barn världen över som ivrigt packar sina ryggsäckar för att gå till skolan. Men i Kina finns det över fem miljoner barn som har funktionsnedsättning och flera av dem får inte möjlighet att gå i skolan. Tyvärr uppfylls inte deras rätt till utbildning.

Tillsammans med H&M Foundation arbetar Rädda Barnen för att främja en inkluderande utbildning i Kina, så att alla barn kan få en god utbildning på samma villkor.

Genom att arbeta tillsammans med regeringen och med partners stöttar vi lärare, skolor och föräldrar för att skapa en icke-diskriminerande skola och ge utbildning till fler barn.

Som en del av projektet har vi samarbetat med en fotograf vid namn Liu Yuyang i fotoprojektet ”Building Dreams”. Med fotograferingens hjälp har barnen fått en möjlighet att uttrycka sig själva. Projektet har varit en viktig del i att förändra inställningen till barn med funktionsnedsättning och i arbetet att skapa ett samhälle utan diskriminering.

Ta del av ett urval av barnens egna foton, samt fotografens foton av barnen här!