Våra huvudpartners

Våra huvudpartners engagerar sig långsiktigt i arbetet för barns rättigheter i frågor som ligger nära företagens verksamhet. Tillsammans uppnår vi viktig skillnad för barn, i Sverige och i världen, och arbetar samtidigt mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vill ni bli vår huvudpartner?

Kontakta oss här