Rädda Barnen och Accenture

Om partnerskap mellan näringslivet och ideella organisationer ska bli framgångrikt, måste det grundas på gemensamma värdeskapande mål, som skapar långsiktig förändring. Det är just vad Accenture och Rädda Barnen har lyckats uppnå tillsammans sedan 2005.

Ett av Rädda Barnens och Accentures senaste gemensamma projekt var att utveckla Rädda Barnens hållbarhetsmodell, en metod som kan användas inom olika affärsverksamheter för att implementera barnrättsprinciperna i praktiken.

Styrkan i partnerskapet mellan Accenture och Rädda Barnen är all den expertis och erfarenhet som båda organisationerna bidrar med i den gemensamma målsättningen – att ge fler barn och ungdomar förutsättningar och möjligheter att lyckas i livet, genom att förse dem med den kunskap som krävs för att få ett jobb eller starta en affärsverksamhet.


Barns rättigheter angår alla företag


Med sina nästan 289 000 anställda, är Accenture ett av världens ledande konsultföretag inom management, IT och outsourcing. Fredrik Nilzén, som är ansvarig för det globala samarbetet med Rädda Barnen, förklarar hur Accentures verksamhet direkt relaterar till barns rättigheter:

– Barns rättigheter är en angelägenhet för alla företag. Ett av Accentures kärnvärden är att investera i nästa generation, eftersom hela vår verksamhet är baserad på människor och deras talang. Vi fokuserar på att förvalta och utveckla kompetens och därför blir det naturligt att använda våra huvudkompetenser för att stödja lokalsamhällens utmaningar och möjligheter inom det området.


Utbyte av kunskap och kompetens


"Skills to Succeed" är namnet på Accenture's globala CSR-program. Syftet är att fram till år 2015 förse 700 000 personer med de grundläggande färdigheter som krävs för att få ett jobb eller bygga en affärsverksamhet. I det här samarbetet kan Rädda Barnen hjälpa Accenture genom att till exempel starta och driva program med yrkesutbildningar.

I gengäld får Rädda Barnen resurser och kunskap som utvecklar organisationen att bli ännu mer effektiv och därigenom nå ännu fler barn. På så sätt skapar samarbetet mellan Rädda Barnen och Accenture gemensamma värdefaktorer som bidrar till att förbättra livet för barn och ungdomar.


Hållbarhetsmodell från barnperspektiv


Accenture Development Partnerships, Rädda Barnen och Santa Maria, har tillsammans genomfört ett pilotprojekt för att implementera barrättsprinciperna. Det har vi gjort genom att utveckla och testa en hållbarhetsmodell som utgår från principerna.

– Vår roll har varit att införliva Rädda Barnens kunskap i affärsspråket och erbjuda en struktur för detta, berättar Fredrik Nilzén på Accenture. Han betonar också vikten av samarbeten mellan olika sektorer:

– Om vi ska göra framsteg måste vi använda våra olika expertkompetenser för att uppnå hållbara resultat. Rädda Barnen har kompetensen, nätverken och erfarenheten inom det här området, vilket hjälper oss att maximera vår egen påverkan. Vi har inte hittat någon mer kraftfull metod för företag som vill implementera barns rättigheter i sin kärnverksamhet.

Att Rädda Barnen och Accenture har gått från svenskt, till nordiskt och nu globalt partnerskap är ett kvitto på långsiktigheten och visar att det är fullt genomförbart för ideella och vinstdrivande organisationer att skapa gemensamma värdefaktorer.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners