Accenture

Sverige-verksamhet Piteå

Accenture har stöttat vår verksamhet sedan 2005. Förutom att Accenture bidrar till vår finansiering är Accenture med i styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Värdefull kunskapspartner i På Lika Villkor

Accenture bidrar med värdefull kompetens och har bland annat varit delaktig i att utveckla ett effektmätningsverktyg för insatser inom social hållbarhet, och utvecklat en partnerskapsmodell utifrån en samarbetsform kallad ”Collective impact”. Partnerskapsmodellen används inom På Lika Villkor, och möjliggör samverkan mellan flera olika aktörer för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Medarbetarengagemang genom CV-skrivning och intervjuträning

Accenture har även engagerat sina medarbetare genom att hjälpa unga med CV-skrivning och intervjuträning.