Apoteket

PLV Dreamcamp

Apoteket är vår partner sedan 2015. De bidrar till vårt arbete för barn i katastrofer och satsningen På Lika Villkor som stöttar barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Inom ramen för vår satsning På Lika Villkor har Apoteket bland annat arrangerat föräldraforum i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige för att sprida information om vård och hälsa. Genom att involvera lokala apotek har man byggt relationer i närområdet och skapat engagemang bland medarbetare.

Vid katastrofer kraftsamlar vi tillsammans med Apotekets kunder för att samla in stöd till våra insatser för barn.