Apoteket: "Med gemensamma krafter uppnår vi större effekt"

Hållbarhet har alltid varit en central fråga för Apoteket, med fokus på att alla människor har rätt till ett liv i hälsa. Ann Carlsson, VD på Apoteket, berättar om hur företaget prioriterar bland målen i Agenda 2030, utmaningar inom hållbarhet och varför samarbeten med andra organisationer är en viktig del av att uppnå verklig effekt av hållbarhetsarbetet.

Hur går Apoteket tillväga för att prioritera bland målen i Agenda 2030?

Vår vision är Ett Liv i Hälsa och med det som nav har vi valt ut de mål i FN:s Agenda 2030 som är mest relevanta för oss: Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen och Genomförande och globalt partnerskap, säger Ann Carlsson, VD på Apoteket.

- Det är utifrån dessa mål som vi väljer aktiviteter inom hållbarhet. Hälsa och välbefinnande till exempel är ju ett naturligt fokus eftersom det är kärnan i vår verksamhet. Vi vill att alla kunder ska få rådgivning och stöd av kompetenta medarbetare och känna att de kan handla hos oss med gott samvete. Det är därför vi också har en gedigen kvalitetskontroll som innebär att vi inte bara kontrollerar att produkterna fungerar på rätt sätt, utan också att de inte har onödig negativ påverkan på människor och miljö.

Vilka utmaningar ser du inom hållbarhetsområdet för Apoteket nu och framöver, och för andra aktörer i näringslivet?

- Det finns många utmaningar för oss och andra företag. Den kanske mest uppenbara är klimatfrågan där alla företag både i Sverige och andra länder behöver ta ett stort ansvar. Läkemedel är livsviktiga för människor, men de påverkar också miljön på många sätt. Vi försöker påverka leverantörer direkt och via Läkemedelsverket eftersom vi vet det finns problem vid produktionen i många länder. Vi försöker också förmå våra kunder att lämna tillbaka överblivna läkemedel så att det tas om hand på ett säkert sätt och inte hamnar i miljön och påverkar djur och växter. Vi samarbetar med Håll Havet Rent för att minska nedskräpningen i haven.

- Eftersom vi finns i hela landet ser vi också att folkhälsan ser olika ut i olika delar av Sverige.  Vi samarbetar bland annat med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF i projektet Koll på Läkemedel där vi försöker påverkar mängden olämpliga läkemedel som skriv ut till äldre. Vi samarbetar med Rädda Barnen, utifrån målet att bidra till en ökad hälsa och minskande folkhälsoklyftor i samhället.

Hur kan ditt företag arbeta med hållbarhet inom På Lika Villkor?

Läs mer

Vilka effekter har samarbetet med Rädda Barnen lett till?

- Rädda Barnen är en viktig partner i vårt arbete för att alla människor ska kunna leva ett liv i hälsa. Genom satsningen På Lika Villkor, som handlar om att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, bidrar vi till att minska skillnaderna i folkhälsa som finns mellan områden i Sverige. Det som är tilltalande med På Lika Villkor är att vi arbetar tillsammans med andra aktörer och företag som också vill bidra till att minska klyftorna. Med dem kan vi utbyta erfarenheter och med gemensamma krafter uppnå större effekt.

- Vi har inlett ett arbete med Rädda Barnen i Malmö där vi ser hur vi kan bidra med kunskap inom olika hälsoområden. Vi planerar föräldraträffar på en rad teman där vi kan dela med oss av vår kunskap och tips till hur föräldrarna kan ta hand om sina barns och sin egen hälsa. Om det slår väl ut hoppas vi kunna göra liknande satsningar i andra delar av landet. Genom Rädda Barnen har vi dessutom möjlighet att bidra till att hjälpa till i internationella katastrofer och kriser där barnen ofta är de som drabbas värst.