Bergendahls

Bergendahls är vår huvudpartner sedan 2021. Inom Bergendahls bedrivs verksamheter inom dagligvaror, hushåll, hem och fritid samt mode och accessoarer, med varumärken som City Gross, Granit & Glitter med flera.

Stöttar verksamheter där det gör mest nytta för barnen

Bergendahls stöttar Rädda Barnens verksamhet där det gör mest nytta för barn – i Sverige och internationellt. Stödet kan med andra ord komma att användas till våra insatser inom bland annat utbildning, hälsa, trygghet och katastrofer.

Till en början kommer Bergendahls låta gåvoknappen på City Gross pantmaskiner gå till Rädda Barnens verksamhet, vilket möjliggör för kunder att göra skillnad för barns bästa i sin vardag. City Gross engagerar sig även i Rädda Barnens arbete för flickor på flykt i kampanjen Pippi of Today, genom att sälja Pippi-armband och matkassar som ger ett överskott till Rädda Barnens insatser för flickor på flykt.

De kommer även att fokusera på lokala engagemang tillsammans med Rädda Barnen i orter där City Gross-butiker finns, baserat på vilka möjligheter och behov som finns lokalt, samt löpande engagera medarbetare och kunder i aktuella frågor och kampanjer för barns rättigheter.