Rädda Barnen och
Clas Ohlson

Rädda Barnen och Clas Ohlson samarbetar sedan flera år tillbaka, framförallt genom projekt i Kina och stöd till kinesiska migrantarbetarfamiljer. Med utgångspunkt i Rädda Barnens hållbarhetsmodell och barnrättsprinciperna samverkar Rädda Barnen och Clas Ohlson kring barns rättigheter.

– Hållbarhet är en av våra strategiska hörnstenar och är en integrerad del av vår verksamhet. Barn och ungdomar är ett bra perspektiv för att belysa hållbarhetsfrågor generellt och hur vi som företag påverkar genom verksamhetens alla delar, från tillverkning, produktsäkerhet och transporter till marknadsföring etcetera. Därför sätter vi barns och ungas rättigheter i fokus och engagerar oss i arbetet med att skydda och utveckla deras levnadsvillkor, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson.

Genomlysning ur barnperspektiv

Clas Ohlson har tillsammans med Rädda Barnen genomfört en genomlysning av sin verksamhet utifrån påverkan på barns rättigheter. Rädda Barnens hållbarhetsmodell utgår från de tio barnrättsprinciperna, vilka har utvecklats av Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact. Denna modell har försett Clas Ohlson med en gedigen grund för sitt fortsatta arbete för barns rättigheter genom hela värdekedjan, med särskilt fokus på Asien.

– I Norden och Storbritannien når vi inte bara miljontals konsumenter med över 15 000 produkter. Vi har också en omfattande varuförsörjningskedja med över 600 leverantörer. Många av dem finns i Asien där vi arbetar för att säkerställa goda arbetsförhållanden, stödja mänskliga rättigheterna och bidra till det lokala samhället, tillägger Åsa Portnoff Sundström.

Samarbete i Kina

Tillsammans med Rädda Barnens hållbarhetscenter i Kina jobbar Clas Ohlson för att ungdomars (16-20 år) rättigheter och särskilda behov ska tillgodoses, framförallt inom industrin.

– Vi har stor inköpsverksamhet i Kina och år 2009 etablerade vi inköps- och CSR-kontor där. Att vara nära våra leverantörer med egen personal på plats ger oss bättre kontroll och en direkt dialog med fabrikerna, när det gäller arbetsförhållanden och områden som behöver förbättras. Det har gjort stor skillnad.

Clas Ohlson har arbetat tillsammans med Disney, HP och ICA genom Rädda Barnens CSR-center i Kina. Projektet engagerade ledningsgrupp och anställda hos leverantörer i Kina genom utbildningar med syfte att förebygga barnarbete, engagera unga anställda och erbjuda föräldrastöd till migrantarbetare.

Clas Ohlson arbetar också med Rädda Barnens hållbarhetscenter för att stötta två folkets hus som ligger i industriområden i Kina. Genom att arbeta nära fabriker och lokala skolor kommer projektet nå ut med utbildnings-, hälso- och integrationsinsatser.

Till toppen
Åsa Portnoff SundströmÅsa Portnoff Sundström

Oroliga föräldrar - högre kostnader

62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar letar jobb i storstäderna. En studie av Kinacentret visar att 38 % av föräldrar vid upprepade tillfällen gör misstag i jobbet för att de oroar sig för sina barn. 46 % har slutat sina jobb för att ta bättre hand om sina barn.  

CSR-center i Kina

Rädda Barnens CSR-center i Kina ger företag kunskap om hur deras arbete i Kina kan påverka barns rättigheter och deras situation där. Clas Ohlson har en stor del av sin produktion i Kina och samarbetar därför med Rädda Barnen på detta område, framförallt med stöd till migrantarbetarfamiljer.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners