Barns rättigheter en central del i Clas Ohlsons hållbarhetsarbete

Clas Ohlson medarbetarresa

Clas Ohlson tillverkar 70 procent av sina produkter i Kina och har sedan flera år tillbaka verksamhet i landet. För att internt öka kunskapen om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete, åkte flera medarbetare dit för att lära sig om hur Clas Ohlson arbetar för att utveckla leverantörsledet och bidrar till det lokala samhället.

Medarbetarna besökte fabriker där deras produkter tillverkas samt projekt som drivs i samarbete med Rädda Barnens hållbarhetscenter.

Clas Ohlson gör regelbundna kontroller i sina fabriker där de kollar hur väl leverantören följer deras uppförandekod. Det gäller allt från arbetsmiljö, miljöfrågor, barnarbete, övertid och diskriminering.

Anna Wastring, programchef inom hållbarhet på Clas Ohlson, berättar att en av de största utmaningarna är hur de ska få till en långsiktig och positiv förbättring hos leverantörerna, till exempel genom att de vet varför kraven ställs och varför kraven är viktiga.

– Vi behöver ha en dialog och öka kunskapen i fabrikerna, vi tror verkligen på att gå bortom revisioner och bygga starka, inkluderande relationer med strategiska leverantörer, berättar Anna.

Nytt sätt att nå fabriksarbetare

Detta gör Clas Ohlson bland annat genom det digitala verktyget QuizRR där Rädda Barnens hållbarhetscenter har varit med att utveckla innehållet. Anställda på fabrikerna utbildas genom att svara på frågor på läsplattor. På så sätt kan Clas Ohlson också kartlägga kunskapsglapp och var de behöver göra insatser.

– Ofta görs utbildningar för fabriksledningen men genom detta utbildningsverktyg kan vi även nå dem som gör våra produkter. Om de får kunskap kan de bli medvetna om till exempel risker och därmed ställa krav, säger Anna som konstaterar att kunskapsnivån behöver höjas.

Hon ger exempel på en undersökning på två fabriker i Kina där nästan en tredjedel av arbetarna trodde att de behövde vänta på instruktioner från sin närmsta chef innan de fick utrymma vid larm (Mistra Future Fashion).

Barnperspektivet är viktigt i hållbarhetsarbetet

För att nå långsiktig förändring tycker Anna att det är viktigt att börja med barnen. En central del i Clas Ohlsons hållbarhetsarbete är att stärka barns rättigheter och därför samarbetar de med Rädda Barnen. Genom Rädda Barnens hållbarhetscenter i Kina drivs projekt i syfte att göra det bättre för migrantarbetares barn.

Migrantarbetare bor ofta mycket trångt, till exempel i ett litet rum där det bara får plats en våningssäng. Dessutom är samhällssystemet i Kina uppbyggt så att det är svårt för dessa familjer att få tillgång till utbildning och hälsovård.

Genom Rädda Barnen kan dessa barn få en plats att göra läxor samt få en meningsfull fritid genom olika aktiviteter. Familjerna får även stöd att utveckla sina relationer.

– Barnen får lära sig om ansvar, om att respektera varandra och att vara en bra medmänniska i en kultur som traditionellt är väldigt auktoritär, säger Anna.

Hon tror att nyckeln till förändring ligger just i att förändra attityder och strukturer. För Anna blev detta extra tydligt efter studieresan till Rädda Barnens fritidscenter där Anna och hennes kollegor spenderade två dagar tillsammans med barnen och föräldrarna.

– Jag tror mycket på att vi genom att nå barnen kan förbättra och förändra. Jag tror att dessa barn har en ljus framtid då de får med sig fina värderingar och ett driv. När de växer upp har de chans att påverka med all kunskap som de fått. På så sätt kan vi påverka långsiktigt, det är vi mycket stolta över avslutar Anna.

Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta i Asien?

Kontakta oss