Studieresa till ShanghaiNå förändring genom barnen

Clas Ohlson tillverkar 70 procent av sina produkter i Kina och har sedan flera år tillbaka verksamhet i landet. För att internt öka kunskapen om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete, åkte flera medarbetare dit för att lära sig om hur Clas Ohlson arbetar för att utveckla leverantörsledet och bidrar till det lokala samhället.

Medarbetarna besökte fabriker där deras produkter tillverkas samt projekt som drivs i samarbete med Rädda Barnens hållbarhetscenter.

Clas Ohlson gör regelbundna kontroller i sina fabriker där de kollar hur väl leverantören följer deras uppförandekod. Det gäller allt från arbetsmiljö, miljöfrågor, barnarbete, övertid och diskriminering.

Anna Wastring, programchef inom hållbarhet på Clas Ohlson, berättar att en av de största utmaningarna är hur de ska få till en långsiktig och positiv förbättring hos leverantörerna, till exempel genom att de vet varför kraven ställs och varför kraven är viktiga.

– Vi behöver ha en dialog och öka kunskapen i fabrikerna, vi tror verkligen på att gå bortom revisioner och bygga starka, inkluderande relationer med strategiska leverantörer, berättar Anna.


Nytt sätt att nå fabriksarbetare

Detta gör Clas Ohlson bland annat genom det digitala verktyget QuizRR där Rädda Barnens hållbarhetscenter har varit med att utveckla innehållet. Anställda på fabrikerna utbildas genom att svara på frågor på läsplattor. På så sätt kan Clas Ohlson också kartlägga kunskapsglapp och var de behöver göra insatser.

– Ofta görs utbildningar för fabriksledningen men genom detta utbildningsverktyg kan vi även nå dem som gör våra produkter. Om de får kunskap kan de bli medvetna om till exempel risker och därmed ställa krav, säger Anna som konstaterar att kunskapsnivån behöver höjas.

Hon ger exempel på en undersökning på två fabriker i Kina där nästan en tredjedel av arbetarna trodde att de behövde vänta på instruktioner från sin närmsta chef innan de fick utrymma vid larm (Mistra Future Fashion).


Barnperspektivet är viktigt i hållbarhetsarbetet

För att nå långsiktig förändring tycker Anna att det är viktigt att börja med barnen. En central del i Clas Ohlsons hållbarhetsarbete är att stärka barns rättigheter och därför samarbetar de med Rädda Barnen. Genom Rädda Barnens hållbarhetscenter i Kina drivs projekt i syfte att göra det bättre för migrantarbetares barn.

Migrantarbetare bor ofta mycket trångt, till exempel i ett litet rum där det bara får plats en våningssäng. Dessutom är samhällssystemet i Kina uppbyggt så att det är svårt för dessa familjer att få tillgång till utbildning och hälsovård.

Genom Rädda Barnen kan dessa barn få en plats att göra läxor samt få en meningsfull fritid genom olika aktiviteter. Familjerna får även stöd att utveckla sina relationer.

– Barnen får lära sig om ansvar, om att respektera varandra och att vara en bra medmänniska i en kultur som traditionellt är väldigt auktoritär, säger Anna.

Hon tror att nyckeln till förändring ligger just i att förändra attityder och strukturer. För Anna blev detta extra tydligt efter studieresan till Rädda Barnens fritidscenter där Anna och hennes kollegor spenderade två dagar tillsammans med barnen och föräldrarna.

– Jag tror mycket på att vi genom att nå barnen kan förbättra och förändra. Jag tror att dessa barn har en ljus framtid då de får med sig fina värderingar och ett driv. När de växer upp har de chans att påverka med all kunskap som de fått. På så sätt kan vi påverka långsiktigt, det är vi mycket stolta över avslutar Anna.

Vill du också prata om barns rättigheter i Kina? Kontakta oss.

Till toppen
Anna Wastring besöker Rädda Barnens projekt i Kina.

Samarbete i Kina

Med Rädda Barnens hållbarhetscenter i Kina:
- Ökar vi kompetensen hos leverantörer i att förebygga och hantera barnarbete.
- Utbildar fabriksledningar i dialog med medarbetare för att skapa ett bättre och effektivare arbetsklimat.
- Utbildar föräldrar i hur de kan behålla relationen med sina barn som är kvar hemma på landsbygden.

Oroliga föräldrar - högre kostnader

62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar letar jobb i storstäderna. En studie av Kinacentret visar att 38 % av föräldrar vid upprepade tillfällen gör misstag i jobbet för att de oroar sig för sina barn. 46 % har slutat sina jobb för att ta bättre hand om sina barn.  

Ny generation – nya krav

Den nya generation unga arbetare i Kina ställer nya krav på arbetsgivaren och när de inte möts byter de jobb. 75 procent har bytt jobb 1-3 gånger under de senaste 3 åren. Hög personalomsättning och brist på kompetent arbetskraft med ökade kostnader blir följden. Rädda Barnens CSR-center i Kina har kartlagt de unga arbetarnas ambitionerKontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners