Rädda Barnen och
H&M Foundation

Under hösten 2014 har Rädda Barnen utvecklat samarbetet med H&M Foundation, som stödjer några av Rädda Barnens långsiktiga utbildningsprojekt i Asien och Europa.

Nu förbättrar vi skolundervisningen i Rumänien.

H&M Foundation är en oberoende ideell stiftelse, som bidrar till långsiktig förändring för människor och samhällen, bland annat genom att satsa på utbildning.

Långsiktiga skolprojekt i Indonesien och Rumänien

Sedan augusti 2014 stödjer stiftelsen ett treårigt projekt i Indonesiens otillgängliga bergiga distrikt Malaka. Där förbättrar Rädda Barnen kvaliteten i förskola och lågstadiet, så att cirka 2850 barn får en ljusare framtid och en väg ut ur fattigdom.

I december påbörjades ytterligare ett långsiktigt samarbetsprojekt i fem städer i Rumänien där marginaliserade och utsatta barn ska få möjlighet att gå i förskola och grundskola. Syftet är också att förebygga att barn hoppar av skolan.

Även stöd i katastrofer

Stiftelsen har också bidragit till vårt katastrofarbete. I april 2015 fick vi pengar till insatserna efter den kraftiga jordbävningen i Nepal. Tidigare har vi fått stöd vid de kraftiga översvämningarna som drabbade Indien, Bangladesh och Nepal i augusti 2014. Tre år i rad har vi även fått totalt över 5,4 miljoner till vårt arbete för att stötta barn och familjer som drabbats av torkan och matbristen i Etiopien.

 

Läs mer om H&M Foundations utvecklingsarbete.

 

 

Till toppen

Hjälpt 300 000 människor i torkan i Etiopien

H&M Foundation har under tre års tid stöttat våra livsviktiga insatser i Etiopien där extrem torka råder vilket lett till brist på mat och vatten. 5,6 miljoner människor är i behov i mat och vi delar ut mat, vatten och mediciner. Vi behandlar också undernärda barn. Hittills har vi nått över 300 000 människor med våra olika aktiviteter med stödet från H&M Foundation. Läs mer om Etiopien.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners