Rädda Barnen och
H&M Foundation

Under hösten 2014 har Rädda Barnen utvecklat samarbetet med H&M Foundation, som stödjer några av Rädda Barnens långsiktiga utbildningsprojekt i Asien och Europa.

Nu förbättrar vi skolundervisningen i Rumänien.

H&M Foundation är en oberoende ideell stiftelse, som bidrar till långsiktig förändring för människor och samhällen, bland annat genom att satsa på utbildning.

Långsiktiga skolprojekt i Indonesien och Rumänien

Sedan augusti 2014 stödjer stiftelsen ett treårigt projekt i Indonesiens otillgängliga bergiga distrikt Malaka. Där förbättrar Rädda Barnen kvaliteten i förskola och lågstadiet, så att cirka 2850 barn får en ljusare framtid och en väg ut ur fattigdom.

I december påbörjades ytterligare ett långsiktigt samarbetsprojekt i fem städer i Rumänien där marginaliserade och utsatta barn ska få möjlighet att gå i förskola och grundskola. Syftet är också att förebygga att barn hoppar av skolan.

Även stöd i katastrofer

Stiftelsen har också bidragit till vårt katastrofarbete. I april 2015 fick vi pengar till insatserna efter den kraftiga jordbävningen i Nepal i april 2015. Tidigare har vi fått stöd vid de kraftiga översvämningarna som drabbade Indien, Bangladesh och Nepal i augusti 2014.

 

Läs mer om H&M Foundations utvecklingsarbete.

 

 

Till toppen

Bättre skola i Indonesien

I Indonesiens allra mest svårtillgängliga distrikt Malaka, väcks nu nytt hopp om framtiden och nytt engagemang bland både barn och vuxna. Tack vare ett treårigt stöd från H&M Foundation kan Rädda Barnen utveckla förskola och skolundervisning. Läs mer om projektet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners