4 frågor till H&M Foundation

Carola Tembe jobbar som programansvarig på H&M Foundation och ser till att de pengar som stiftelsen bidrar med till organisationer används effektivt och uppnår maximala resultat.

Varför engagerar ni er för hungerkatastrofen i Etiopien?

– Etiopien har under många års tid upplevt återkommande torka – de värsta i modern tid. Detta har lett till svåra livsförhållanden för de drabbade, i synnerhet barn, som drabbats av hungersnöd, akut brist på dricksvatten och svåra sjukdomar.

För H&M Foundation är det viktigt att stötta det humanitära arbetet för att förbättra människors liv. Denna katastrof har inte heller uppmärksammats särskilt mycket i media, vilket inneburit att det inte kommit in tillräckligt med donationer för att hjälpa människorna som drabbats. Det är därför H&M Foundation sedan 2015 donerat ca 5,2 miljoner kronor till Rädda Barnen för deras katastrofrespons i Etiopien.

Hur ser ni att det bidrar till era mål?

– H&M Foundations övergripande mål är att vara en katalysator för positiv förändring och förbättra människors levnadsvillkor. Detta gäller även när vi ger katastrofstöd. När en katastrof uppstår, kan vi snabbt bidra med pengar till våra partnerorganisationer för att bistå dem i det avgörande första skedet av en katastrof, för att rädda liv och förbättra livssituationer för de drabbade.

Vi har bidragit med 5,2 miljoner kronor till hungerkatastrofen i Etiopien, som hittills bidragit till att nå 300 000 utsatta människor med mat, vatten, hälsofrämjande insatser och försörjningsmöjligheter. 6 000 barn har vårdats för akut undernäring. Dessa resultat är en bra indikation på att vårt stöd och Rädda Barnens fantastiska arbete på plats gör skillnad för människor.

Hur ser ni att det bidrar till FN:s hållbarhetsmål?

– Genom att vi redan 2015 gick in med förebyggande stöd i ett tidigt skede, innan hungerkatastrofen under 2016 inträffade, bidrog H&M Foundation tillsammans med det internationella samfundet till att katastrofen kunde kontrolleras. Vårt senaste stöd på 860 000 kr till Rädda Barnen kommer att fortsätta stödja det löpande räddningsarbetet. Jag ser att dessa handlingar bidrar till FN:s hållbarhetsmål, då de bland annat betonar vikten av katastrofriskreducering och att bygga upp motståndskraften hos fattiga och drabbade människor så att de kan hantera katastrofer och därmed minska deras utsatthet och sårbarhet.

Vad tycker medarbetarna på H&M om detta?

– H&M:s medarbetare är väldigt glada och stolta över H&M Foundations stöd till Etiopien och den skillnad det gör för de drabbade. En del är också engagerade genom egna insamlingar till Rädda Barnen. Det är fantastiskt att se detta engagemang från H&M-kollegorna!