Hoppet väcks i Indonesiens avlägsna bergstrakter

I Indonesiens allra mest svårtillgängliga distrikt Malaka, väcks nu nytt hopp om framtiden och nytt engagemang bland både barn och vuxna. Tack vare ett treårigt stöd från H&M Foundation till Rädda Barnens skolprojekt utvecklas nya möjligheter till lärande och utveckling.

En ny satsning på förskola och skolundervisning väcker hopp och engagemang i Indonesiens otillgängliga distrikt Malaka.

I Indonesiens allra nyaste distrikt Malaka i det avlägsna otillgängliga bergsområdet alldeles intill gränsen till Östtimor, lever människor isolerat i utsatthet och fattigdom. Många av dem är flyktingar från Östtimor eller tillhör etniska grupper och barnen har inte indonesiska som modersmål.

Förbättra undervisningen

Distriktet Malaka som etablerades 2013 är det område i landet som är allra svårast att nå ut till. Infrastrukturen och samhällsservicen är mycket bristfälligt och allra svårast är situationen för barnen. 35 procent av dem har inte möjlighet att gå i förskola. De skolor som finns är slitna och förfallna och lärarna saknar adekvat utbildning. Ingen har hittills satsat på att utveckla området, men nu ska det bli av.

Med stöd av H&M Foundation har Rädda Barnen startat en långsiktig insats för att höja kvaliteten och förbättra undervisningen för cirka 2 850 barn i förskolor och lågstadieklasser. 35 000 människor i 20 byar omfattas av det nya projektet som kallas CERIA, vilket betyder HOPP på det lokala språket.

Alla engagerar sig

Allteftersom Rädda Barnens team reser runt och involverar alla byar och skolor väcks hoppet om en ljusare framtid för barnen. Redan innan projektet kommit igång på riktigt engagerar sig invånarna i distriktet i arbetet med att förverkliga utvecklingsplanerna. Föräldrar, barn och lärare är förtjusta över de nya möjligheterna till lärande och utveckling. Alla vill vara med och hjälpa till när skolor renoveras och förses med vatten och toaletter.

Lärarutbildning och ny policy

Lärarna kan knappt vänta på den vidareutbildning som ska ge dem möjlighet att få sina elever att trivas och utvecklas i skolan. Särskilda handledare utbildas just nu för att stödja lärare och skolledare. Dessutom håller lokalpolitikerna som bäst på att utveckla en ny policy för förskolan, vilket visar att landets regering verkligen menar allvar med utbildningssatsningen i Malaka. Rädda Barnen finns med som nära samarbetspartner i policyprocessen.

Det här är ett utmärkt exempel på hur H&M Foundation kan vara med och påverka utvecklingen och ge barn och unga en väg ut ur fattigom.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners