Lek för alla barns rätt

Somalia

Att få leka är en grundläggande rättighet för alla barn och bidrar till barns utveckling. Därför genomförs under november och december 2017 kampanjen "Lek för alla barns rätt" i IKEAs varuhus runt om i världen. I samband med kampanjen skänker IKEA Foundation €45 miljoner till sex olika samarbetspartners, bland andra Rädda Barnen, för att stödja barns rätt till lek och utveckling i några av världens fattigaste områden.

Många barn i världen saknar möjligheter och platser där de kan leka på grund av krig, katastrofer, fattigdom och diskriminering.

IKEA Foundations kampanj ska ge fler barn möjlighet att uppfylla sin rätt att få leka och utvecklas. Pengarna som doneras går till organisationer som arbetar för att uppnå detta: Rädda Barnen, Handicap International, Room to Read, Special Olympics, UNICEF och War Child.

40 000 barn ska få en bättre vardag i Etiopien och Bangladesh

Pengarna som Rädda Barnen får från kampanjen kommer gå till programmet "Jag leker, jag lär och jag är trygg" för att förbättra situationen för migrerande barn i Etiopien och Bangladesh.

Miljontals barn i världen migrerar, med eller utan sina föräldrar. De flyr från våldsamma och fattiga förhållanden, i jakt på trygghet, utbildning och försörjning men ofta får de istället inga av sina rättigheter till skydd, utbildning och lek tillgodosedda.

I programmet kommer barnens lek att användas som metod för utbildning och som en läkande aktivitet för barnen. Särskilda center kommer upprättas som kan ta emot barnen för lek, lärande och en stunds vila från verkligheten.

Programmet kommer att gynna mer än 40 000 barn i åldrarna 6-14 år i Etiopien och Bangladesh.

– Barn som migrerar är särskilt utsatta för diskriminering, våld och övergrepp – erfarenheter som de från början flydde ifrån. Därför är Rädda Barnens program inriktat på att åstadkomma hållbara förändringar i barns liv och ge möjligheter till en bättre framtid. Med stöd av IKEA Foundation kan vi uppfylla barns rätt till skydd, utbildning och lek, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Sheuli Bangladesh IKEA F Lets Play