En eldsjäl för barns rättigheter

Per Heggenes är vd för IKEA Foundation som är en viktig partner till Rädda Barnen. Han tycker att företag kan göra mycket, och behöver göra mer än de redan gör för att förbättra levnadsvillkoren för barn.

Vad anser du vara de viktigaste globala utmaningarna när det gäller barns rättigheter idag?
– Våld mot och utnyttjande av barn är ett växande problem. Och tillgång till utbildning är avgörande för att barn ska få möjlighet att skapa ett  bättre liv. Detta förutsätter att de ges en chans till en hälsosam start i  livet, inte minst tillgång till näringsriktig mat som gör dem starka så att  de kan lära sig saker och utvecklas.

Hur kan företag bidra?

– De kan börja med att se till att deras egen distributionskedja proaktivt tar ansvar för de här frågorna. De kan dessutom aktivt verka för barns  rättigheter och möjligheter i de samhällen där de bedriver sin verksamhet.

Varför ska ni, som företag, investera i barns rättigheter?

– För IKEA motiveras satsningen av våra kärnvärden och vårt engagemang i de många grupper och samhällen som vi vänder oss till som företag. Det är bra för våra affärer och det gör också våra medarbetare stolta över att vi som företag tar ansvaret gentemot framtida generationer på allvar.

Kan du ge något exempel på ett område där ni har gjort en insats?

– Vårt engagemang för barns bästa började för många år sedan när vi stötte på problem med barnarbete inom våra distributionskedjor. Vi beslöt oss för att göra mer än att bara se till att det inte fanns barnarbetare i tillverkningen. I dag har vi projekt som bidrar till att förbättra livssituationen för över 100 miljoner barn i utvecklingsländer.

Vilka fördelar ser du med att länder, företag och enskilda organisationer samarbetar för utveckling?

– Bättre idéer, mer innovation och större effektivitet, förutsatt att vi alla delar med oss av erfarenheter och goda exempel.

Och vilka utmaningar ser du?

– Den klassiska silomentaliteten och oförmågan att samarbeta, i kombination med konkurrensen om bidrag, kan utgöra en betydande utmaning för ett fruktbart samarbete.

Varför valde ni Rädda Barnen som er partner?

– Vi är beroende av att våra partners förser oss med de bästa insikterna i hur barns rättigheter och barns hälsa bäst kan tillvaratas och ytterligare förbättras. Rädda Barnen är en organisation som har visat prov på sin styrka inom det här området.