IKEA FOUNDATION är Rädda Barnens största samarbetspartner

IKEA Foundation som är vår största globala samarbetspartner, stödjer Rädda Barnens långsiktiga utvecklingsprojekt för bland annat lek och utbildning och mot barnarbete. Dessutom ger stiftelsen stöd till våra katastrofinsatser.

I Pakistan arbetar många barn på bomulssfälten för atthjälpa till att försörja familjen.

Global kampanj för barns rätt till lek

Barn har rätt att leka och utvecklas. Tyvärr saknar många barn i världen den möjligheten på grund av krig, katastrofer eller diskriminering. IKEAs globala kampanj "Lek för alla barns rätt" stöttar bland annat 40 000 barn i områden i Etiopien och Bangladesh som är särskilt utsatta för risker kopplade till migration. Programmet använder lek som metod för utbildning och som en läkande aktivitet för barnen.

Barns rätt till utbildning i Indien och Pakistan

Sedan 2006 har Rädda Barnen samarbetat med IKEA Foundation för barns rättigheter i Indien och Pakistan, där barnarbete är ett stort problem. Cirka 70 procent av de arbetande barnen finns inom jordbrukssektorn, bland annat på bomullsodlingar, och många av dem förlorar månader av skolgång, eller hoppar av skolan helt för att arbeta på fälten.

För att kunna angripa orsakerna till barnarbete tar Rädda Barnen ett helhetsgrpp på barns rättigheter. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att skapa en trygg miljö för barnen – dels genom att ge alla barn möjlighet att gå i riktiga skolor, men också genom att förbättra kvaliteten på utbildningen. Samtidigt arbetar vi tillsammans med familjer, bomullsodlare och lokala myndigheter för att förändra attityder och hjälpa familjer att hitta andra försörjningsalternativ och ge sig och sina barn en bättre framtid.

Snabb finansiering vid katastrofer

För att kunna genomföra snabba och effektiva katastrofinsatser krävs det att Rädda Barnen får snabb finansiering. IKEA Foundation och Rädda Barnen har ett avtal som innebär att när en katastrof inträffar kan vi söka pengar från en pott och få medlen inom 24 timmar. Tack vare detta kan Rädda Barnen ha personal, mat, vatten och vård på plats snabbt och rädda liv.

Kompetenshöjning för katastrofpersonal

Professionellt ledarskap och hög lokal kapacitet i katastrofområdet är också av största vikt för att kunna göra effektiva katastrofinsatser. Rädda Barnen vill bidra till att förbättra och öka kapaciteten inom hela den ideella sektorn och har därför åtagit sig att utbilda och träna nästa generation insatsledare. IKEA Foundation deltar i satsningen med 46 miljoner kronor till Rädda Barnen, vilket finansierar utbildningen av cirka 600 personer från en rad olika nationella och internationella ideella organisationer.

Se en film om hur IKEA Foundation och Rädda Barnen arbetar för att stoppa barnarbete i Indien.

Till toppen

Mjukdjuren gav utbildning till 12 miljoner barn

Tretton år i rad genomförde IKEA:s varuhus runt om i världen en global mjukdjurskampanj. För varje mjukdjur eller barnbok som såldes på IKEA:s varuhus skänkte IKEA Foundation 1 euro till Rädda Barnens och UNICEF:s arbete för barns rätt till utbildning. Kampanjen som pågick mellan 2003-2015 har:
- gett 813 miljoner kronor.
- bidragit till 100 utbildningsprojekt i 46 länder.
- nått över 12 miljoner barn.

Konflikt i Jemen

I Jemen pågår en av världens värsta humanitära kriser. Rädda Barnen uppskattar att 10 miljoner barn är i behov av akut hjälp. I Jemen dör ett barn var tionde minut av sjukdomar som går att förebygga, såsom diarré, undernäring och luftvägsinfektion. Över två miljoner barn är undernärda, och antalet ökar. Med IKEA Foundation skyddar vi barn från våld och övergrepp och utför hälsoinsatser.

"Företag kan göra ännu mer för barnen"

Per Heggenes är vd för IKEA Foundation som är en viktig partner till Rädda Barnen. Han tycker att företag kan göra mycket, och behöver göra mer än de redan gör för att förbättra levnadsvillkoren för barn. Läs en intervju med honom.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners