Rädda Barnen och IKEA i Sverige

I Sverige stödjer IKEA aktiviteter för föräldrar och ungdomar inom satsningen På Lika Villkor. Våra lokalföreningar samarbetar dessutom med IKEA:s varuhus med aktiviteter för nyanlända barn och familjer runt om i landet.

På Lika Villkor

På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Målet för På Lika Villkor är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Därför är det centralt att i arbetet utgå från de boendes eget ägandeskap, delaktighet, engagemang och organisering för barns rättigheter.

Barn på flykt

Rädda Barnen har regionkontor och lokalföreningar över hela landet som ger stöd till ensamkommande barn, asylsökande barn i familjer och barn som lever utan papper.

Rädda Barnens lokalföreningar runt om i Sverige samarbetar med IKEA:s varuhus i olika aktiviteter.

Under våren 2016 packade Rädda Barnen och IKEA 37 000 väskor med leksaker till barn som flytt till Sverige. Att fly innebär ofta att du lämnar allt, släkt och vänner men även saker såsom favoritnallen eller favoritboken. Därför var initiativet oerhört värdefullt.

Genom ryggsäckarna kunde Rädda Barnen också sprida viktig information till nyanlända, som till exempel om Rädda Barnens hjälptelefon, dit nyanlända kan ringa för att få stöttning och guidning i sitt nya land.

Hur IKEA bidrar genom engagemang

IKEA:s kompetens och resurser har ett stort värde för projekten. IKEA:s varuhus engagerar sig lokalt för barnvänliga trygga platser och insatser för att öka chansen till arbete.

Det kan till exempel handla om att inreda lokaler för att möjliggöra möten och engagemang för ungdomar och nyanlända barn.

Vi ordnar även lekaktiviteter tillsammans för att nyanlända barn ska få en meningsfull och utvecklande fritid.

Vi introducerar också unga och föräldrar till arbete genom att erbjuda studiebesök i våra varuhus där de får träffa IKEA:s medarbetare.

Hur IKEA bidrar finansiellt

Varje gång en medlem i IKEA FAMILY drar sitt medlemskort i varuhuset så skänker IKEA 25 öre till Rädda Barnen.

På Byten och Återköp går kundernas betalning för Skruvar och Beslag till Rädda Barnen och även när de köper strumpor i leklandet "Småland".

Sedan 13 år tillbaka har IKEA-varuhusen en årlig global kampanj där IKEA Foundation stödjer alla barns rätt till lek. Över en treårsperiod skänker stiftelsen €45 miljoner till sex olika samarbetspartners, bland andra Rädda Barnen. Pengarna som Rädda Barnen får går till att förbättra situationen för migrerande barn i Etiopien och Bangladesh.

Till toppen

På lika villkor

Alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. För det krävs långsiktiga partnerskap för hållbara lösningar. IKEA stödjer vårt projekt På lika villkor som skapar en samhällsförändring i socioekonomiskt utsatta områden.

Alla barn har rätt att leka och utvecklas

Tyvärr saknar många barn i världen den möjligheten på grund av krig, katastrofer eller diskriminering. I den årliga kampanjen "Alla barns rätt till lek" skänker IKEA Foundation 1 euro per leksak och barnbok som säljs i IKEAs varuhus globalt. Pengarna som Rädda Barnen får går till att ge barn som migrerar i Etiopien och Bangladesh skydd och utbildning genom lek.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners