37 000 ryggsäckar packades till nyanlända barn

IKEA packa ryggsäckar

Under 2015 kom över 70 000 barn till Sverige från krig, förföljelse eller fattigdom. IKEAs medarbetare och frivilliga från Rädda Barnen samlades i gemensam handling för att packa ryggsäckar med leksaker och pyssel, vilket resulterade i hela 37 000 ryggsäckar till barn som ofta saknar egna tillhörigheter när de kommer till Sverige.

Under 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige och ungefär hälften av dessa kom hit utan någon av sina föräldrar. Barn som tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, förföljelse eller fattigdom saknar ofta egna tillhörigheter när de anländer till Sverige. På boendena lever barnen under enkla förhållanden, ofta känner de av sina föräldrars oro och stress och väntan är lång. Det finns inte speciellt mycket för ett barn att sysselsätta sig med.

IKEA har skänkt 37 000 välkomstryggsäckar med innehåll anpassat efter ålder, t.ex. nallar, filtar, pennor, block och leksaksbilar. Väskorna har packats av engagerade medarbetare från IKEA och frivilliga från Rädda Barnen på IKEA-varuhus över hela Sverige – en konkret och engagerande insats för alla inblandade som gör skillnad. Rädda Barnen delade sedan ut väskorna på asylboenden till barn och unga som nyligen kommit till Sverige.

- Vi på IKEA vill bidra positivt till människor och vår planet, och det känns väldigt bra att konkret kunna göra något för en annan människa och framförallt för barnen i det här fallet, säger Nina Fall, vice hållbarhetschef på IKEA.

Att få en egen ryggsäck med sina egna tillhörigheter kan bidra till att barnet får en ökad känsla av trygghet och positiv start vid ankomsten till Sverige. Ryggsäckarna kan bidra till att barn känner sig uppmärksammade i asylprocessen vid registreringstillfället på Migrationsverket. Innehållet i ryggsäckarna kan ge ett välbehövligt avbrott i vardagen med lek och stimulans.

Rädda Barnen packade även med foldern ”Välkommen till Sverige” – om nyanlända barns rättigheter på sex olika språk, samt information om Rädda Barnens hjälplinje dit nyanlända barn kan ringa för att få stöd och råd.

Hur kan ni engagera era medarbetare i en gemensam handling för barn?

Läs mer här