Philadelphia

Philadelphia är vår huvudpartner sedan 2021 och stöttar vårt arbete för att fler barn i socioekonomiskt utsatta områden ska få en bra start på dagen.

Från och med början på 2022 kommer Philadelphia tillsammans med Rädda Barnen driva kampanjen ”Dubbelt så gott – för alla barns lika rätt till en bra start på dagen”. Kampanjen kommer bland annat att synas i butik, utomhusreklam och i Philadelphias sociala kanaler.

Under kampanjperioden kommer Philadelphia även att köra konsumentaktiveringar där de uppmuntra sina kunder att donera till Rädda Barnen. Pengarna för samarbetet går till Rädda Barnens initiativ Frukostklubben.

Frukostklubben är en av satsningarna inom På Lika Villkor, och handlar om att ge fler barn i socioekonomiskt sårbara områden en möjlighet att starta dagen på ett bra sätt. Barnen får frukost och delta i fritidsaktiviteter med kompisar innan skolan börjar. Det är ett viktigt bidrag för barnens välmående och ger en bra start på skoldagen.