Santa Maria

Santa Maria

Vårt samarbete med Santa Maria påbörjades 2004. Santa Maria vill bidra till en ljusare framtid för barn som växer upp i de områden där Santa Maria har sin verksamhet.

Arbetar för barns rätt till utbildning i Colombia

Santa Maria har bland annat stöttat ett projekt i Colombia för att tillgodose alla barns rätt till utbildning, varit pilotföretag när vi tog fram barnrättsprinciperna för företag och varit en mycket viktig del i det arbetet.

Barns rätt till utbildning i Indien

Sedan 2016 har vi tillsammans arbetat för barns rätt till utbildning med fokus på kryddleverantörskedjan i Indien. Målsättningen är att tillsammans med oss skapa en hållbar och skalbar modell, där involvering av leverantörer också är en viktig del.