Rädda Barnen och Santa Maria

För Santa Maria är etiskt agerande och socialt ansvarstagande prioriterade områden. I Colombia har företaget valt att stödja ett av Rädda Barnens arbete för barn som utsätts för våld i väpnade konflikter mellan olika grupper. Syftet är att de ska få möjlighet att gå i skolan i en trygg och säker miljö.

Samarbetet med Rädda Barnen innebär ett stort kliv framåt i Santa Marias sociala ansvarstagande och är ett viktigt bidrag till Rädda Barnens arbete för barn i utsatta situationer runt om i världen. Att vara en av Rädda Barnens huvudsamarbetspartners är för Santa Maria en kvalitetsstämpel och en kvittens på hållbarhet i företagets etiska policy.

– Vi har länge diskuterat hur vi på bästa sätt kan göra en långsiktig samhällsinsats med barn i fokus. Vi har tagit god tid på oss i valet av samarbetspartner och vi vet att de har granskat oss med lika kritiska ögon, säger Sandra Flodström, kvalitetschef på Santa Maria.

Läs mer om Santa Marias samhällsengagemang.

Till toppen

Utbildning istället för våld

Carolina 13 år, som deltar i ett av Rädda Barnens projekt säger:

"Utbildning öppnar upp många möjligheter för oss när vi växer upp. Vi lär oss bra värderingar vilket gör oss till goda människor som respekterar varandra."

I Colombia är våldet vardag och hundratusentals människor tvingas på flykt varje år på grund av strider mellan väpnade grupper. Rädda Barnen i Colombia arbetar för att barn ska få trygghet, skydd och utbildning. Bland annat utbildar vi barn i deras rättigheter så att de kan delta aktivt i skolan och i samhället.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners