Scandic

Scandic är den största hotelloperatören i Norden, och är ledande inom hållbarhet. Sedan 2017 stöttar Scandic vårt arbete för ett inkluderande samhälle i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

Delaktighet i Sverige genom idrotten

I Sverige innebär det bland annat att se till att fler nyanlända barn och unga kan träffa kompisar och känna delaktighet i sitt nya hemland genom idrotten, men också att skapa en trygg idrott för alla barn i Sverige genom att motverka kränkningar, diskriminering och sexuella övergrepp. Scandic stöttar även vårt arbete för barn i konflikter och katastrofer.