Rädda Barnen och Skandia

Skandia ser som försäkringsbolag konsekvenserna av samhällsutvecklingen och utanförskapet. Därför har de sedan 1980-talet engagerat sig i samhällsfrågor genom sin stiftelse Idéer för Livet.

 

Utanförskapets pris

Idéer för Livet bildades som motkraft till det hårdnande samhällsklimatet i mitten på 80-talet, speciellt för ungdomar som lever med sysslolöshet och ökat våld.

– Som försäkringsbolag ställdes vi inför valmöjligheten att antingen höja premierna eller ta vårt ansvar och arbeta förebyggande för att färre unga skulle hamna på glid. Uppdraget med Idéer för livet är att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle för framtida generationer, säger Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia.

Skandia har räknat på samhällets pris för utanförskapet och vet att kostnaden för förebyggande åtgärder oftast är betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Det är helt enkelt lönsamt att satsa tidigt, både i mänskliga och ekonomiska termer.

Satsar på barn och unga

Skandia har utvecklat en rad innovativa grepp för att skapa förändring och rå på samhällsproblem. En viktig del som de tycker man ska satsa på är att stärka barns och ungas självkänsla.

– I mina ögon är det att se som en försäkring för resten av livet. Tidiga insatser är oerhört viktiga och många gånger handlar det om att agera redan i unga år.

– I samverkan med Rädda Barnen kan vi agera konkret för barns bästa och förhindra att barn ens hamnar i riskzonen, säger Lena Hök.

Verkar för en diskrimineringsfri idrott

Som ett led i att minska utanförskapet stödjer Skandia Rädda Barnens projekt High Five, som motverkar mobbning och diskriminering inom idrotten. Nästan alla barn deltar i någon form av föreningsidrott.

– En varningsklocka ringer i mitt huvud när jag ser att en stor andel föräldrar uppger att deras barn före 11 års ålder slutar med sin idrott på grund av att de inte ansågs vara tillräckligt bra (41 % uppger detta som anledning), säger Lena Hök och fortsätter:

– En stor del av syftet med barn- och ungdomsidrott måste vara att det handlar om barns glädje att idrotta, om hälsa och gemenskap – sådant som bygger det framtida samhälle vi alla är en del av.

Rädda Barnen har med stöd av Skandia och Willys tagit fram handlingsplaner för hur idrottsföreningar kan arbeta för att motverka diskriminering och skapa en idrott för alla.

Läs mer om Skandia och Idéer för Livet.

Till toppen

En bättre idrott

Skandia och Willys är samarbetspartners i Rädda Barnens projekt High Five – mot kränkningar och våld inom idrotten.

”Genom satsningen På Lika Villkor kan företag skapa verklig skillnad"

Lena Hök är en del av styrgruppen för Rädda Barnens satsning På Lika Villkor, och har varit central i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners