Skandias stiftelse Idéer för livet

På Lika Villkor

Skandias stiftelse Idéer för livet är en engagerad partner för barn i Sverige, genom våra satsningar High Five och På Lika Villkor.

High Five - för en tryggare idrott

Skandias stiftelse Idéer för livet stödjer vår satsning High Five, som verkar för alla barns rätt till en trygg idrott fri från mobbing och diskriminering.

Centrala i satsningen På Lika Villkor

Representanter för stiftelsen är även en del av styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Idéer för livet har varit centrala i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning inom social hållbarhet.