”Ett samarbete med Rädda Barnen går helt i linje med vår CSR-strategi”

Rädda Barnen och Söderberg & Partners har ett mångårigt samarbete med det gemensamma målet att världen ska bli en bättre plats för barn.

Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners, berättar hur de aktivt arbetar med hållbarhet och socialt ansvar på flera plan; på medarbetarnivå, inom sin kärnverksamhet och tillsammans med samhället.

Varför har ni valt att samarbeta med just Rädda Barnen?

- Ett samarbete med Rädda Barnen går helt i linje med vår CSR-strategi där fokus ligger på barn och ungdomars hälsa och utbildning. Söderberg & Partners har under flera år haft ett nära samarbete med Rädda Barnen där vi bland annat donerat drygt 5 miljoner kronor till arbetet i flyktingläger runt Syrien. Just nu stöttar vi Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling för barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Rädda Barnen är dessutom sakkunnig rådgivare till vår fond ’Aktiv Påverkan’ och dess arbete för att motverka barnarbete. Blickar man tillbaka, så har vårt samarbete verkligen fördjupats under åren, vilket känns helt rätt!

Vilka mål hjälper samarbetet er att uppnå?

- Socialt ansvar och engagemang har alltid varit viktigt för oss på Söderberg & Partners. Genom denna typ av samarbete kan vi också vara med och bidra till Globala målen, mer specifikt delmålet 10.2 som handlar om att främja social och ekonomisk inkludering, oavsett ålder, kön, ras, etnicitet eller ekonomisk status.

Hur går Söderberg & Partners tillväga för att prioritera bland målen i Agenda 2030?

- Vi har sett över var vår verksamhet har störst påverkan och potential att bidra positivt till Globala målen. Finansiell rådgivning och kapitalförvaltning är vår kärnverksamhet, så här är hållbarhet en integrerad del och vi jobbar ständigt med att förbättra hållbarhetsarbetet. Eftersom rådgivningen och investeringsbesluten bygger på våra analyser jobbar vi också ständigt med att förbättra våra hållbarhetsanalyser. Genom att utvärdera och betygsätta finansiella produkters hållbarhet hjälper vi både kunden att göra medvetna val och kapitalförvaltare att effektivisera sitt hållbarhetsarbete. I dialoger med företag uppmanar vi dem till hållbarhetsrapportering och integrering av klimatfrågan i riktlinjer och beslut. Dessa är två av delmålen (12.6 och 13.2) i Agenda 2030.

- Vi är medvetna och tar ansvar för det direkta miljöavtrycket som uppkommer av resor till kunder och resursförbrukning på våra kontor och i det dagliga arbetet. Här stävar vi alltid efter att välja det mest miljövänliga alternativet samt ha videokonferenser när det är möjligt. För att göra hållbara val och leva hållbart utbildar vi våra medarbetare i hållbarhetsfrågor som också är ett delmål (4.7) i Agenda 2030 som handlar om utbildning för hållbar utveckling.

Hur gör ni för att skapa ett hållbarhetsengagemang hos era medarbetare?

- Vi erbjuder alla medarbetare en CSR-dag per år. Detta innebär att man kan lägga en arbetsdag på ett välgörande projekt man själv brinner för. Många av våra medarbetare väljer att delta som volontär på vår årliga sommarskola Summer Camp eller på vårt julkalas för organisationen Barn till Ensamma Mammor. Vi har också många lokala initiativ på våra kontor runt om i landet där medarbetare t.ex. nattvandrar, sjunger på äldreboende eller engagerar sig i sin lokala stadsmission. Söderberg & Partners är också först inom svenskt näringsliv med att klimatkompensera alla sina medarbetare både på arbetet och fritiden. Med detta initiativ hoppas vi dessutom kunna inspirera andra aktörer att följa efter!

Har ni något medskick till andra företag som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete?

- Det finns ju otroligt många bra organisationer där ute att engagera sig i och vi får nästan dagligen in bra förslag. Det viktiga är sätta någon typ av strategi så man kan orientera sig bland alla val. Då blir det lättare att veta vad man ska gå in i och inte. Så, vad brinner ert företag för? Har ni några frågor som ni tycker är särskilt viktiga? Fundera ordentligt och sätt sedan en plan för ert arbete. Se också till att få med medarbetarna på tåget för att öka engagemanget ytterligare!