Rädda Barnen och Söderberg & Partners

I kriget i Syriens utstår barn fruktansvärda lidanden. Sedan tre år arbetar Rädda Barnen intensivt i Syrien med att hjälpa barn och deras familjer, och Söderberg & Partners står för ett viktigt bidrag i detta arbete.

– Det är mycket positivt att företag väljer att stödja vårt arbete i Syrien. Bidragen innebär att vi kan nå allt fler barn som är på flykt. Finansieringen har förändrat livet till det bättre för många barn, säger Jesper Hansén, tf. humanitär chef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har varit aktiva i att stödja barn som drabbats av kriget i Syrien sedan kriget startade. I södra och centrala Syrien bor 4-5 miljoner människor i områden som är extra svåra att nå och som därför kräver samarbete med lokala aktörer på gräsrotsnivå. Sammanlagt har Rädda Barnens insatser nått drygt 3,6 miljoner människor varav 2,7 miljoner är barn i Libanon, Jordanien, Irak, Egypten och Syrien.

– Människor i dessa områden har i princip brist på allt. Barnen riskerar att dödas och drabbas av sjukdom och övergrepp, säger Jesper Hansén.

Barn i Syrien riskerar att bli en del av en förlorad generation eftersom kriget har medfört att många inte kan gå i skolan. Rådgivningsföretaget Söderberg & Partners finansierar ett omfattande projekt som ska leda till att fler barn i Syrien får utbildning.

– Att komma i säkerhet och bara överleva är avgörande i ett första skede. Men det finns fler aspekter. En mycket viktig aspekt är utbildning och rätten att få gå i skolan, säger Louise Hagsten på Söderberg & Partners.

Det projekt som Söderberg & Partners finansierar startade våren 2016. Målet med projektet är att förbättra utsatta gruppers möjlighet att få arbete genom grundskola och yrkesutbildningar, samt att erbjuda psykosocialt stöd till barn och mammor jämsides med alternativa möjligheter till lärande.

Under det kommande året ska 4 500 barn få möjlighet att gå i skolan. Redan en månad efter att projektet startades syntes konkreta resultat: Drygt 1 000 barn i åldrarna 5-12 år hade bland annat fått undervisning och psykosocialt stöd tack vare Rädda Barnens samarbete med lokala gräsrotsorganisationer med finansiering från Söderberg & Partners.

– Skolsystemet fyller även en bredare funktion. När skolsystemet inte fungerar det en risk att barnen rekryteras av väpnade grupper eller utnyttjas på annat sätt. Vår förhoppning är att vår insats bidrar till en snabbare framväxt av ett demokratiskt Syrien den dag kriget upphör, säger Louise Hagsten.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners