Svenska PostkodLotteriet

Svenska Postkodlotteriet är vår partner sedan 2005.

Viktigt bidrag till barn i Sverige och i världen

Tack vare Postkodlotteriets kunder får vi ta del av överskottet som genereras av försäljningen av Postkodlotteriets produkter. Det värdefulla bidraget går till Rädda Barnens arbete med att förbättra barns livsvillkor både i Sverige och internationellt.

Stöd till specifika projekt

Postkodlotteriet stödjer även specifika projekt kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Med detta stöd har vi kunnat driva ett flertal viktiga projekt, exempelvis utbildning av barnrättskämpar i Mellanöstern och ett samarbete med Sverige för UNHCR för barn på flykt i Rwanda.