Svenska PostkodLotteriet

Svenska Postkodlotteriet är vår partner sedan 2005.

Tack vare Postkodlotteriets kunder får vi varje år ta del av överskottet som genereras av försäljningen av Postkodlotteriets produkter. Det värdefulla bidraget, som kallas basstöd, går till Rädda Barnens arbete med att förbättra barns livsvillkor både i Sverige och internationellt.

Postkodlotteriet stöttar även specifika projekt kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tack vare detta har vi kunnat driva ett flertal viktiga projekt, exempelvis utbildning av barnrättskämpar i Mellanöstern och ett samarbete med Sverige för UNHCR för barn på flykt i Rwanda. 

I mars 2021 mottog vi fantastiska 25 miljoner kronor i basstöd samt ytterligare 25 miljoner kronor till ett så kallat Drömprojekt, som syftar till att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga i gamingvärlden.

Rädda Barnen har med årets basstödsutdelning mottagit sammanlagt  685 120 440 kronor från Postkodlotteriet sedan starten 2005, varav 66 800 000 till enskilda projekt.

Läs mer om årets utdelning här:

Drömprojekt: skapa framtidens fältassistent

Vi är glada och stolta över att ha beviljats stöd från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt "AI-driven support for children online", som handlar om att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga i gamingvärlden.

Med hjälp av AI och i samarbete med gamingbranschen kommer vi att utveckla framtidens fältassistent, som finns på plats i ungas digitala miljöer dygnet runt för att upptäcka, kontakta och ge stöd till barn och unga som far illa.

Läs mer om Drömprojektet här.