Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet är vår partner sedan 2005.

Tack vare Postkodlotteriets kunder får vi varje år ta del av överskottet som genereras av försäljningen av Postkodlotteriets produkter. Det värdefulla bidraget, som kallas basstöd, går till Rädda Barnens arbete med att förbättra barns livsvillkor både i Sverige och internationellt.

Postkodlotteriet stöttar även specifika projekt kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tack vare detta har vi kunnat driva ett flertal viktiga projekt, exempelvis utbildning av barnrättskämpar i Mellanöstern och ett samarbete med Sverige för UNHCR för barn på flykt i Rwanda. 

I början av 2022 mottog vi fantastiska 25 miljoner kronor i basstöd samt ytterligare 7 miljoner kronor till ett så kallat Drömprojekt.

Rädda Barnen har med årets basstödsutdelning mottagit sammanlagt 717 120 440 kronor sedan starten 2005, varav 66 800 000 till Drömprojekt. 

Läs mer om årets utdelning här:

Drömprojekt: Catch up clubs i Malawi

Vi är fantastiskt glada över att Svenska Postkodlotteriet har beviljat 7 miljoner för att stötta vårt Drömprojekt Catch-Up-Clubs som kommer genomföras i Malawi. 

Projektet är ett av sju i Svenska Postkodlotteriets temasatsning som samtliga riktar sig mot flickors utbildning runt om i världen. Läs pressmeddelandet om projektet här.

Drömprojekt: skapa framtidens fältassistent

Våren 2021 fick vi stöd från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt "AI-driven support for children online", som handlar om att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga i gamingvärlden.

Med hjälp av AI och i samarbete med gamingbranschen kommer vi att utveckla framtidens fältassistent, som finns på plats i ungas digitala miljöer dygnet runt för att upptäcka, kontakta och ge stöd till barn och unga som far illa.

Läs mer om Drömprojektet här.