Partnerskap för barn på flykt i Rwanda

Under 2019 fick Rädda Barnen godkänt av Svenska Postkodlotteriet att, i partnerskap med Sverige för UNHCR, genomföra en stor satsning för att stötta barn på flykt i Rwanda.

Under 2015 blossade en plötslig och våldsam politisk konflikt upp i Burundi i centrala Afrika. Konflikten ledde till att tusentals barn och vuxna tvingades fly undan våldet till grannlandet Rwanda. Idag bor runt 88 000 människor på flykt i Rwanda, främst i UNHCR:s flyktingläger Mahama och utspritt i och runt huvudstaden Kigali och staden Huve.

Svår situation för barn

Under åren som gått sedan flykten har många familjers sparpengar tagit slut och det är svårt att få jobb. De familjer och 4 200 barn som bor utanför flyktinglägret lever under tuffa förhållanden utan nästan någon hjälp alls. Runt 450 barn i städerna är ensamma eller har separerats från sina familjer. Barnen saknar trygghet och skydd och har inte heller tillgång till grundläggande sjukvård eller psykosocialt stöd. De har genomgått traumatiska upplevelser när de tvingades lämna sina hem. Många barn, särskilt de som separerats från sina föräldrar och släktingar, tvingas arbeta istället för att gå i skolan.

Den ekonomiska utsattheten präglar livet för barnen i städerna, vilket ökar risken för tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter och sexuellt utnyttjande. Ungdomsbrottslighet och alkohol- och drogmissbruk är andra riskfaktorer. Därtill har situationen ökat risken för bland annat HIV-smitta.

Trots det svåra läget, som drabbar barnen värst, är den burundiska flyktingsituationen i Rwanda den mest underfinansierade i världen. Krisen lyser med sin frånvaro i internationell nyhetsrapportering. Det görs idag isolerade insatser men det saknas ett gemensamt skyddsprogram som inkluderar både de 4 200 barnen i städerna och de 29 000 barnen i flyktinglägret i Mahama.

Nytt system ger trygghet och skydd

Tack vare stödet från Postkodlotteriet driver nu Rädda Barnen, i partnerskap med Sverige för UNHCR, ett projekt som fokuserar på att ge trygghet och skydd till de här barnen. Bland annat genom att etablera ett program som innefattar både barn i städerna och i lägret, genomföra förebyggande aktiviteter och göra direkta insatser för barn som utsatts för våld, utnyttjande och sexuella övergrepp.

Därtill kommer satsningen stärka barns och ungas tillgång till hälso- och sjukvård, bland annat genom ett vårdprogram för HIV-smittade och behandling av tuberkulos, hepatit B och C, utbildning av vårdpersonal och volontärer, samt behandling av barn och unga med näringstillskott. Inom projektet kommer man även arbeta för att inkludera barn på flykt i nationella hälso- och skyddssystem, bland annat genom samtal, rådgivning och integrationsfrämjande arbete med Rwandas regering.

Genom samarbetet och stödet från Svenska Postkodlotteriet kan Rädda Barnen samla alla insatser och etablera ett övergripande system som ger trygghet, skydd och hälsovård till samtliga barn, oavsett om de bor i städerna eller i lägret. Med arbetet räknar man bland annat med att minst 20 000 barn får skydd, sjukvård och psykosocialt stöd, minst 12 000 barn och ungdomar får tillgång till sexuell och reproduktiv vård och att 34 000 barn och vuxna får tillgång till primärvård.