"Det handlar om att hjälpas åt"

Svenska Postkodlotteriet har sedan starten 2005 delat ut 9,4 miljarder kronor till organisationer inom ideell sektor. I år bidrog Postkodlotteriet med 30 miljoner kronor till Rädda Barnens verksamhet, pengar som används till att stötta barns rättigheter på områden där det verkligen behövs - både på hemmaplan och internationellt. En del av stödet går till Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling här i Sverige, som tar emot barn och unga på flykt, barn i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld.

-Rädda Barnen är en jätteviktig aktör både i Sverige och internationellt, men får ofta pengar som är riktade mot en internationell verksamhet. Där kan vi spela en stor roll och möjliggöra ett arbete på hemmaplan som andra finansiärer inte kan, säger Robert Hårdh, ny välgörenhetschef på Novamedia Sverige som driver Postkodlotteriet. Efter 18 år som generalsekreterare på Civil Rights Defenders har han gått från att själv konkurrera om lotteriets årliga överskott, till att vara med och fördela pengarna till civilsamhället.

- Ur mitt perspektiv är de här fria pengarna som vi erbjuder någonting nästintill unikt. De möjliggör mer innovativa och flexibla insatser eftersom man inte fastnar i det jag kallar "projektifiering"; att allt sker i olika silos i organisationerna.

- Tanken är att ni ska få utforma och fortsätta göra det viktiga arbete ni gör utan att behöva tillfredsställa oss. Det handlar om att hjälpas åt i den här symbiosen som syftar till att förändra världen till det bättre.

Han tror dock att det fortfarande finns en skepsis hos både företag och organisationer att samverka för att skapa ett starkare civilsamhälle.

-Man behöver närma sig varandra, säger han och ursäktar klyschan.

-Vi pratar ofta om behovet av att samarbeta, men när det väl kommer till kritan så står många och håller i sargen istället. Vi har särskilt gynnsamma förutsättningar eftersom hela vår verksamhet handlar om att stötta civilsamhället. Det är ju därför vi finns. Men det är klart att även andra aktörer inom näringslivet borde kunna se fördelarna med att samarbeta närmare.

När det kommer till företagens hållbarhetsarbete upplever Robert Hårdh att det ofta stannar vid att bara prata. Det är för många konferenser och seminarier, och för få faktiska åtgärder.

- Företagen måste bli modigare, att precis som vi våga ta ställning för demokrati och allas lika värde. Man är inte ett vinstdrivande företag om man inte samtidigt värnar om sin närmiljö, och man kan inte ha ett långsiktigt företagartänk om man inte bryr sig om grundläggande värden som mänskliga rättigheter - och barns rättigheter.

Hans största utmaning på nya jobbet är att jobba på deras anseende. Det är samtidigt den minsta utmaningen, menar han. Det handlar helt enkelt om att bli bättre på att lyfta fram vad de faktiskt gör.

-Å ena sidan har vi den kommersiella lotteriförsäljningen - som ändå sker på ett hållbart sätt i det att det inte leder till spelmissbruk - och samtidigt den otroliga nytta som lotteriet tillför civilsamhällets organisationer. Trots att vi har en hög varumärkeskännedom så är det få som känner till hur mycket pengar vi faktiskt bidrar med till civilsamhället, och att det är våra kunder som möjliggör det. Det vill jag bidra till att förändra.

En nyckel till att göra det är tydligare kommunikation. Framförallt gentemot lottköparna som inte alltid är medvetna om vad deras pengar går till.

-Vi har en kommunikativ utmaning där. Jag tror att det skulle vara bra att tillsammans med våra samarbetsorganisationer utveckla den kommunikationen ytterligare för att skapa en större förståelse för ett väl fungerande civilsamhälle.