Minst 20 000 barn på flykt i Rwanda fick stöd i gemensam satsning

Under år 2019-2021 genomförde Rädda Barnen och Sverige för UNHCR, med stöd av Svenska Postkodlotteriet, en stor satsning för att stötta barn på flykt i Rwanda.

Under 2015 blossade en plötslig och våldsam politisk konflikt upp i Burundi i centrala Afrika. Konflikten ledde till att tusentals barn och vuxna tvingades fly undan våldet till grannlandet Rwanda. Idag bor runt 88 000 människor på flykt i Rwanda, främst i UNHCR:s flyktingläger Mahama och utspritt i och runt huvudstaden Kigali och staden Huve.

Bland dem som lyckats fly till Rwanda finns ensamkommande barn, splittrade syskonskaror och barn med särskilda behov. De barn som bor i städer eller förorter, och måste försöka klara sig själva, har det särskilt tufft då sårbarheten för övergrepp, tonårsgraviditeter, missbruk och hiv ökar.

Minst 20 000 barn har fått skydd i gemensam satsning

2019 gick UNHCR, Rädda Barnen och Rwandas departement för flyktingfrågor samman och startade projektet ”Next Generation: Kids and Integration”, med stöd från Svenska Postkodlotteriet. Syftet var att de barn som lever på flykt skulle kunna integreras i samhällets skydds- och välfärdssystem.  

Samarbetet möjliggjorde att samla alla insatser och etablera ett övergripande system för trygghet, skydd och hälsovård till barnen.

Minst 20 000 barn fick skydd och psykosocialt stöd under perioden juni 2019 till mars 2021. Cirka 4 000 deltog i aktiviteter och kunde nås genom kampanjer som jobbar för barns rättigheter, genom mottagningscenter och andra samlingsplatser.

Muhetos familj fick mat, kläder och psykosocialt stöd

Muheto, 51, hade ett bra jobb och kunde utan svårigheter försörja sin familj på två döttrar, varav en av flickorna har en funktionsnedsättning som innebär särskilda behov, och en systerdotter. Men när oroligheterna bröt ut i landet tvingades Muhetos familj fly. I dag lever han som ensamstående pappa i Rwandas huvudstad Kigali.

Muheto med sin son

I Kigali fick Muheto jobb som förmedlare åt burundiska företagare som regelbundet reser till Rwanda för att inhandla varor. Men så inträffade pandemin, och landsgränserna stängdes.

I väntan på att gränserna öppnar igen är han lättad över att kunna få hjälp med mat, kläder, psykosociala stödinsatser och annat materiellt stöd.

– ”Next Generation” har dels hjälpt mig att uppfylla mina barns livsnödvändiga behov under coronakrisen. Men inte bara det: jag har även fått utbildning i hur jag bäst kan applicera ett positivt föräldraskap i alla tänkbara situationer, berättar han.

Nu dröjer det nog inte alltför länge innan livet kan återgå till något slags normalläge, hoppas Muheto.

Då kan han komma igång med sin verksamhet igen, och fortsätta att praktisera ett positivt föräldraskap, med utrymme för familjediskussioner där barnen kan uttrycka sina tankar och perspektiv.

Var med och skapa en ljusare framtid för barn!

Stöd oss