Vi rustar barnen som lever med ständig risk för naturkatastrofer

Postkodlotteriet Filippinerna

Filippinerna är ett av de länder som gång på gång drabbas av naturkatastrofer. Det påverkar barnens skolgång och trygghet. Rädda Barnen har därav startat ett särskilt kunskapsprojekt; Crises, Climate and Check om katastrofberedskap i 20 skolor runt om i Filippinerna.

10-åriga Franchesca berättar om projektet

Franchesca från Filippinerna bor i en stad som brukar drabbas av naturkatastrofer. Hennes skola är nu med och deltar i Rädda Barnens kunskapsprojekt; Crises, Climate and Check om katastrofberedskap. Projektet riktas direkt mot skolbarnen som kommer att utbildas i barns rättigheter och säkerhetsåtgärder. Franchesca har nyligen blivit ungdomsledare i projektet.

- Jag har fått lära mig om barns rättigheter och om hur vi barn kan vara säkrare i en katastrofsituation. Nu vet jag allt om skolans säkerhetsregler och ser fram emot att kunna skydda mina klasskamrater.

Mobilapplikationer ska hjälpa barnen att vara tryggare i skolan

Franchesca och hennes team är delaktiga i framtagningen av mobilapplikationer som ska förse skolan med en säkerhetslista för att minska riskerna vid katastrofer, förberedda familjer och anpassa skolbarnen vid klimatförändringar.

Utöver den praktiska användningen av mobilapplikationerna på plats i skolan så är tanken att all data som sammanställs under projektet ska delas vidare till fler skolor och myndigheter för att kunna bredda kunskapen om katastrofberedskapen i de drabbade områdena.


Franchesca vid skolans nya kunskapshörna med tillgång till 
utbildningsmaterial från projektet.

Projektet utbildar skolelever till ungdomsledare

- Min familj gratulerade mig när jag blev utvald som ungdomsledare. Jag känner mig stolt och glad.
Franchesa, 10år.

Hittills har över 200 ungdomsledare deltagit i en tvådagarsutbildning i riskhantering, klimatanpassning och barns deltagande. 419 barn har sedan deltagit i aktiviteter för att dela med sig av sin kunskap.
Utöver satsningen på barnen så har även 59 lärare och föräldrar utbildats i trygghetsfrågor för barn och arbetet har inkorporerats i utbildningen och föräldramöten.

Samverkan med myndigheter och skolledning

Syftet med Rädda Barnens projekt är att öka barnens kunskap och förmåga att hantera riskerna vid naturkatastrofer, öka fattiga familjers beredskap och engagera barnen att hålla koll på skolans beredskap. Arbetet bygger på utbildning med stöd från mobila applikationer och samverkan med myndigheter och skolledning.
Om utbildningssektorn kan vara tryggad även under naturkatastrofer kan barn, och speciellt fattiga barn, fortsätta att gå i skolan även under katastrofer.

Projektet möjliggörs genom Svenska Postkodlotteriets kunder. #postkodeffekten