Svenska Bostäder

Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och samarbetar med Rädda Barnen i satsningen På lika villkor, för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige.

Målet med På lika villkor är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden och att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Tillsammans med andra aktörer är Svenska Bostäder med och skapar en värdekedja som stöttar barnens livsresa fram till hållbar försörjning.

Långsiktigt partnerskap i Järva

Inom ramen för samarbetet har Svenska Bostäder bland annat deltagit i vårt praoplatskoncept med Järvaskolan för att inspirera till framtida utbildnings- och yrkesval, och i föräldraforum med tema hälsa och välbefinnande för barn. Svenska Bostäder var också en viktig aktör i nystarten av Folkets Husby, som idag är en förankrad mötesplats där boende i Järva kan mötas och organisera sig.