Rädda Barnen och Svenska PostkodLotteriet

Rädda Barnen är en av medgrundarna till Svenska PostkodLotteriet och har sedan starten 2005 fått cirka 536 miljoner kronor i utdelning. Ett mycket viktigt bidrag till våra projekt för barns rättigheter världen över.

Tack alla lottköpare!

Vid 2017 års utdelning delades 1,1 miljarder kronor ut och Rädda Barnen fick fantastiska 40 miljoner kronor! Pengarna kommer till stor nytta över hela världen i vårt livsviktiga arbete för barns rättigheter.

Prioriterade områden

Några av Rädda Barnens viktigaste arbetsområden är att förhindra att barn utsätts för våld, att ge barn möjlighet att göra sin röst hörd och få inflytande över sin situation, och att kämpa för att alla barn får en trygg och säker skolgång. Därför går det mesta av Svenska PostkodLotteriets bidrag till projekt inom dessa områden, i Sverige och över hela världen.

Centrum för barn och unga i livsutsatta situationerArbetet sker över hela världen

Vi driver projekt över hela världen med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Tillsammans skapar vi långsiktiga förändringar för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Det kan handla om rätten att skyddas mot sexuella övergrepp och barnäktenskap, ha trygg omvårdnad eller att skyddas mot alla former av våld.

Samarbetsprojekt

Svenska PostkodLotteriet stödjer sedan tidigare två specialprojekt som Rädda Barnen genomför tillsammans med andra organisationer. De är en del av en extra satsning som PostkodLotteriet gör för att främja samverkan mellan organisationer och för att bidra till Milleniemålen.

Trygg skolgång för barn i Filippinerna

I år fortsätter Rädda Barnen, med stöd av Svenska PostkodLotteriet bedriva projektet Crises, Climate and Check i Filippinerna. Filippinerna är ett av de länder som gång på gång drabbas av naturkatastrofer. Det drabbar barnens skolgång. Projektet, som kommer pågå i tre år, har som mål att skolbarnen ska vara i säkerhet och skyddade från alla hot i skolan. Vi kommer att ta fram mobilapplikationer som ökar barnens kunskap och förmåga att hantera riskerna vid klimatkatastrofer, öka familjernas beredskap och engagera barnen att hålla koll på skolan. Om utbildningssektorn kan vara tryggad även under katastrofer kan barn, och speciellt fattiga barn, fortsätta att gå i skolan även under katastrofer.

Lika villkor för alla barn i Sverige

År 2015 startades ett tvåårigt samarbete med Röda Korset. Tillsammans ökar vi barns möjligheter att uttrycka sig och nå inflytande i områden som är socialt och ekonomiskt utsatta. Sedan ett år tillbaka träffas t.ex. ett tjugotal ungdomar från Göteborgsförorten Tynnered i aktiviteten Poesiskolan, för att med poesins hjälp berätta sina historier och stärka varandra.

Läs mer på Svenska PostkodLotteriets sajt.

Till toppen

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans når vi 19 000 kvinnor och 55 000 barn i vårt projekt i Zambia.

Allt fler barnrättskämpar i Mellanöstern

Med stöd av Svenska PostkodLotteriet drev Rädda Barnen projektet "Barnrättskämpar i Mellanöstern" så fler barn fick göra sina röster hörda och påverka sin livssituation. Läs mer om projektet som ökade barns inflytande, genom att lära fler barn läsa, skriva, använda sociala medier och göra film.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners