Rädda Barnen och Svenska PostkodLotteriet

Rädda Barnen är en av medgrundarna till Svenska PostkodLotteriet och har sedan starten 2005 fått cirka 573 miljoner kronor i utdelning. Ett mycket viktigt bidrag till våra projekt för barns rättigheter världen över.

Tack alla lottköpare!

Vid 2018 års utdelning delades 1,1 miljarder kronor ut och Rädda Barnen fick glädjande 30 miljoner kronor! Pengarna kommer till stor nytta över hela världen i vårt livsviktiga arbete för barns rättigheter.

Prioriterade områden

Några av Rädda Barnens viktigaste arbetsområden är att förhindra att barn utsätts för våld och ge barn inflytande över sin egen situation. Därför går det mesta av Svenska PostkodLotteriets bidrag till projekt inom dessa områden, både i Sverige och över hela världen.

Samarbetsprojekt

Svenska PostkodLotteriet stödjer också två specialprojekt som Rädda Barnen arbetar med för att öka barns rättigheter. De är en del av en extra satsning som PostkodLotteriet gör för att främja samverkan mellan organisationer och för att bidra till de globala målen och Agenda 2030.

Trygg skolgång för barn i Filippinerna

I år fortsätter Rädda Barnen, med stöd av Svenska PostkodLotteriet bedriva projektet Crises, Climate and Check i Filippinerna. Filippinerna är ett av de länder som gång på gång drabbas av naturkatastrofer. Syftet med Rädda Barnens projekt är att öka barnens kunskap och förmåga att hantera riskerna vid naturkatastrofer, öka fattiga familjers beredskap och engagera barnen att hålla koll på skolans beredskap.

10 åriga Franchesca berättar mer om projektet om hennes nya roll som ungdomsledare här.

Lika villkor för alla barn i Sverige

År 2015 startades ett treårigt samarbete med Röda Korset med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Tillsammans ökar vi barn, ungas och föräldrars möjligheter att nå inflytande i socioekonomiskt utsatta områden. Värdegrunden i projektet har varit att utgå ifrån rättighetsperspektivet med hälsa, sysselsättning och delaktighet i samhället.

Sedan ett år tillbaka träffas t.ex. ett tjugotal ungdomar från Göteborgsförorten Tynnered i aktiviteten Poesiskolan, för att med poesins hjälp berätta sina historier och stärka varandra.

Läs mer på Svenska PostkodLotteriets sajt.

Till toppen

Vi rustar barnen som lever med ständig risk för naturkatastrofer

Filippinerna är ett av de länder som gång på gång drabbas av naturkatastrofer. Rädda Barnen har därav startat ett särskilt kunskapsprojekt; Crises, Climate and Check om katastrofberedskap i 20 skolor runt om i Filippinerna.

10-åriga Franchesca har nyligen blivit ungdomsledare i projektet och berättar om sitt uppdrag.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners