Wallenius Lines

Wallenius Lines är ett rederi inom globala biltransporter. Wallenius stöttar Rädda Barnens insatser för barn i krig och katastrofer.

Hjälper barn i krig och katastrofer

Under krig, katastrofer och flykt drabbas barnen värst. Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj. På längre sikt innebär utebliven utbildning ytterligare barriärer i ett barns utveckling och sämre förutsättningar för framtiden. Wallenius Lines ger ett mycket viktigt stöd till våra insatser för att hjälpa barn i krig och katastrofer.