"Våra medarbetare är stolta över stödet vi ger"

Wallenius Lines är ett rederi inom globala fordonstransporter som ger ett viktigt stöd till Rädda Barnens insatser för barn i krig och konflikter. Cecilia Kolga är Group Relations Executive Officer, och ser hur stödet skapar stolthet bland medarbetarna, både på land och till sjöss.

Hur ser Wallenius arbete inom hållbarhet ut?

Vi vill bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle och stödjer fyra specifika områden; ungdoms- och utbildningsinsatser, katastrof/humanorganisationer, miljörelaterade projekt och medicinsk forskning.

Inom vårt sociala engagemang ligger stort fokus på att stötta barn och ungdomar. De insatser som görs för barn påverkar deras framtid. Vi kan inte göra allt för alla, men samarbetar och stödjer organisationer som på olika sätt hjälper och utvecklar barnen. Det handlar om allt från att öka barnens kreativitet och höja deras civilkurage till att säkra extra läxhjälp och riktade aktiviteter efter skolan. Vårt stöd är dels finansiellt, dels i form av materiella eller personella resurser.

 

"Vi vet att våra medarbetare på land och till sjöss är stolta över stödet"

I samband med tsunamikatastrofen i Asien 2004 formaliserade vi vårt stöd till de humanitära organisationerna och styrde våra donationer till deras olika katastroffonder. Sedan dess skänker vi årligen en större summa till katastroffonder där respektive organisation själv bestämmer hur, när och till vad pengarna ska användas. Vi menar att de är bäst rustade att fatta de besluten.

Vilka utmaningar ser du inom hållbarhetsområdet framöver?

Ur ett miljöperspektiv handlar det för vår del om att utveckla fossilfria transporter. Skandinavien ligger långt framme redan idag, och Wallenius har genom sitt utvecklingsarbete för renare fartyg bidragit till den positionen. Nu tar vi ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet och satsar på vinddrivna fartyg. Då om inte förr, är det viktigt att få med politiker, organisationer och kunder på resan för att kunna bygga och köra den nya typen av fartyg.

Hur kommer det sig att Wallenius stöttar Rädda Barnen och insatserna för barn?

Barnen är vår framtid, oavsett var i världen vi befinner oss, och vi driver en global verksamhet. Att stödja Rädda Barnens insatser för barn i krig och katastrofer är självklart och naturligt för oss. Vi vet att våra medarbetare på land och till sjöss är stolta över stödet och inspireras att själva stödja på olika sätt.

Stötta våra insatser för barn i krig och katastrofer

Kontakta oss