Willys

Willys är vår partner sedan 2010 och har tillsammans med sina kunder bidragit med 35 miljoner kronor till vårt arbete för barn i Sverige och världen.

Tillsammans med sina kunder har Willys bidragit med över 35 miljoner kronor till vårt arbete. Stödet används bland annat i vår satsning På Lika Villkor, som stöttar barn i socioekonomiskt utsatta områden och fokuserar på att ge barn en trygg och meningsfull fritid. Pengarna går även till vårt arbete för barn i katastrofer över hela världen.