Matcheckar till 300 barnfamiljer som behöver det mest

Många barnfamiljer som lever i socioekonomiskt utsatta områden drabbades hårt av pandemins konsekvenser. Willys donerade värdecheckar för sammanlagt 200 000 kronor till våra insatser för barnfamiljer i Järvaområdet i Stockholm.

De familjer som hade det svårast redan innan pandemin fick det ännu värre, enligt en undersökning som Rädda Barnen gjort bland 25 000 barn och föräldrar i 37 länder. Undersökningen visar också att hushåll i socioekonomisk utsatthet löper större risk att förlora inkomst (82 %). Sverige ingår inte i undersökningen men vi ser och hör om samma situation i våra dagliga möten med barn och föräldrar i utsatta områden även här.

Enligt Rädda Barnens senaste fattigdomsrapport så lever ungefär vart fjärde barn i Järvaområdet (Rinkeby – Kista) under fattigdomsgränsen. Tack vare stödet från Willys kan vi nu bättre stötta de familjer som i samband med pandemin fick det ännu svårare att få pengarna att räcka till det mest nödvändiga.

Mat på bordet för 300 barnfamiljer i sommar

Sommaren är i regel en extra tuff period för många barnfamiljer. Barnen får inte längre lunch och mellanmål från skola och förskola som de får under resten av året. Värdecheckarna, som delades ut till 300 familjer vars situation förvärrats under pandemin och som proaktivt sökt stöd för sin situation, är tänkt att täcka utgifter för basvaror så att familjerna får sitt behov av de viktigaste näringsämnena tillgodosett.

Partnerskap för att alla barn ska kunna delta i samhället på lika villkor

Willys är huvudpartner till Rädda Barnen sedan 2010 och stöttar vårt arbete genom kunders pantdonationer. Stödet är enormt viktigt för att vi ska kunna bedriva insatser för långsiktigt hållbara lösningar för barn i Sverige, genom att bland annat bedriva påverkansarbete, stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt arrangera aktiviteter för en meningsfull fritid, som exempelvis dagkollon och andra sommarlovsaktiviteter.

Investera i framtiden med oss!

Våra samarbetsformer